Розпорядження
Одеського міського голови
№ 220 від 17.03.2016 р.
 
Про надання адресної одноразової грошової допомоги
на придбання слухових апаратів
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 4.3 пункту 4 розділу 5 Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, на підставі протоколу № 6 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 26 лютого 2016 року, у зв’язку з необхідністю придбання слухових апаратів, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян, на підставі їх заяв:
 
1. Надати адресну одноразову грошову допомогу на придбання слухових апаратів 11-ти громадянам м. Одеси на загальну суму 42154 (сорок дві тисячі сто п’ятдесят чотири) грн згідно з додатком.
 
2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 42154 (сорок дві тисячі сто п’ятдесят чотири) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
 
3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну одноразову грошову допомогу.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
                                                                                             
 
Г. Труханов
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
від 17.03.2016р. № 220
 
Список громадян на одержання адресної одноразової
грошової допомоги на придбання слухових апаратів
 
з/п
Прізвище, ім’я та по батькові
одержувача соціальної допомоги
Сума
(грн)
1.      
Воротіло Мирон Андрійович
2500
2.      
Горбаньова Валентина Панасівна
6610
3.      
Загайнова Валентина Георгіївна
2600
4.      
Загоруйко Валентина Артемівна
3000
5.      
Затула Станіслав Ігорович
5140
6.      
Клімов Владислав Васильович
3480
7.      
Комарова Ольга Костянтинівна
4000
8.      
Полянін Олексій Іванович
3300
9.      
Прокопчик Павліна Пилипівна
4100
10. 
Рец Антоніна Семенівна
4000
11. 
Шишка Тетяна Сергіївна
3424
Всього:                                                                                                   42154
 
 
   Керуюча справами                               О. Оніщенко

Сторінка створена: 2016.03.21 13:02