Розпорядження міського голови
від 27.01.2006р. № 48-01р.

Про затвердження складу Ради підприємців у м. Одесі


Згідно з пунктом 20 частини 3 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ “Про державну підтримку малого підприємництва”, забезпечення зв’язків між виконавчим комітетом Одеської міської ради та суб’єктами підприємницької діяльності і громадськими об’єднаннями підприємців міста Одеси:

1. Затвердити склад Ради підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Раду підприємців у місті Одесі (додаток 2).

3. Забезпечення координації дій між Радою підприємців та виконавчим комітетом Одеської міської ради покласти на юридичне управління та управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради.

4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 03.11.2002 р. №1047-01р “Про створення в місті Одесі Комітету з питань розвитку та підтримки підприємництва”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови А.І. Ворохаєва.


Е. Гурвіц

 


Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 27.01.2006р. № 48-01р.

 


С К Л А Д
Ради підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради


Ворохаєв Анатолій Іванович – голова Ради, перший заступник міського голови;

Брилько Євген Миколайович – заступник голови Ради, начальник управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради;

Кравець Олександр Семенович – заступник голови Ради, голова постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів Одеської міської ради;

Марчук Людмила Іванівна – секретар Ради, начальник відділу підприємництва та виставкової діяльності управління економіки та розвитку промислового і морегосподарського комплексу Одеської міської ради.

Члени Ради:

Антоненко Олег Григорович – генеральний директор ТОВ “Айсберг” ЛТД, депутат Одеської міської ради (за згодою);

Білоус Віталій Григорович – голова постійної комісії по підприємництву, торгівлі та туризму Одеської міської ради;

Кобринський Фелікс Ігорович – голова Координаційно-експертного центру об‘єднань підприємців України Одеського регіонального представництва;

Костенко Олена Олександрівна – заступник начальника юридичного управління виконкому Одеської міської ради;

Кривоногов Валерій Степанович – генеральний директор будівельно-монтажного підприємства “ВОЛС-СТРОЙ” (за згодою);

Кисловський Андрій В’ячеславович – директор промислового підприємства “Мега-комплекс”, депутат Одеської міської ради (за згодою);

Максимов Андрій Дмитрович – віце-президент Союзу малих підприємств Одеського економічного регіону (за згодою);

Медоян Юрій Гургенович – директор ВАТ “Кентавр” (за згодою);

Мельничук Тетяна Василівна – генеральний директор ТОВ “ЛІБРА” (за згодою);

Нісілевич Світлана Семенівна – голова Гільдії Одеських підприємців (за згодою);

Співак Дмитро Павлович – директор ВАТ “Кредо”, депутат міської ради (за згодою);

Тапор Анатолій Пилипович – директор ТОВ ПКФ “Метал” (за згодою);

Цупікова Антоніна Павлівна – директор ТОВ “ГАЛА-ОДЕСА” (за згодою);

Шендеровський Юрій Юхимович – голова правління міської організації роботодавців, член міськвиконкому (за згодою).


Керуюча справами Т.М. Єршова


Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 27.01.2006р. № 48-01р.


Положення
про Раду підприємців при виконавчому комітеті
Одеської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Рада підприємців при виконавчому комітеті Одеської міської ради (далі – Рада підприємців) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом для надання допомоги у процесі здійснення органами виконавчої влади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, з метою недопущення прийняття економічно необґрунтованих, недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання в межах встановлених Конституцією України та Законами України.

1.2. У своїй діяльності Рада підприємців керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Ради є:
– забезпечення оперативного зворотного зв’язку між виконавчим комітетом Одеської міської ради та суб’єктами підприємницької діяльності міста;
– виконання дорадчих функцій під час розроблення проектів регуляторних актів, формування програм та інших нормативних актів, пов’язаних із розвитком підприємництва;
– узгодження позицій щодо розвитку економіки міста між суб’єктами підприємницької діяльності та виконавчим комітетом Одеської міської ради, відповідальним за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
– розгляд конструктивних пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в м. Одесі;
– участь у розробленні механізмів державної підтримки підприємців, вивчення та поширення позитивного зарубіжного досвіду та досвіду інших регіонів України з цих питань;
– надання у межах своєї компетенції допомоги органам місцевого самоврядування щодо формування і реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та політики з питань підприємництва на місцевому рівні.

1.4. Рада підприємців відповідно до покладених на неї завдань:
– бере участь у підготовці проектів регуляторних актів та нормативно-правових документів, спрямованих на поліпшення господарської діяльності міста, підтримку та розвиток підприємництва;
– розробляє пропозиції щодо усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод щодо розвитку підприємництва;
– забезпечує громадське обговорення питань, пов’язаних із розвитком підприємництва, залучає до цієї діяльності широкі кола громадян, опрацьовує отримані результати та надає пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної регуляторної політики;
– сприяє захисту законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;
– організовує спільно з органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на розвиток підприємництва міста, створення нових робочих місць;
– надає інформаційно-методичну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності щодо започаткування та ведення власної справи;
– взаємодіє із засобами масової інформації для висвітлення процесів і тенденцій у підприємницькому середовищі міста;
– інформує громадськість про свою діяльність.

2. Права Ради

2.1. Рада підприємців з метою виконання покладених на неї завдань має право:
– отримувати у встановленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;
– утворювати постійні та тимчасові комісії відповідно до покладених на неї завдань;
– залучати до своєї роботи представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, наукових експертів, а також окремих фахівців;
– проводити конференції, “круглі столи”, інші зібрання, спрямовані на виконання покладених на неї завдань;
– брати участь у роботі (з правом рекомендаційного голосу) нарад та засідань з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності у місцевих органах виконавчої влади.

3. Організація роботи Ради

3.1. Для організації роботи Ради утворюється секретаріат.
3.2. Керівництво секретаріатом та забезпечення організаційної діяльності Ради покладається на виконавчого секретаря Ради.
3.3. Членство у Раді підприємців може бути постійним та тимчасовим:
– постійні члени Ради (за їхньою згодою) затверджуються головою відповідного органу влади, при якому вона діє;
– тимчасові члени Ради підприємців затверджуються її рішенням (простою більшістю голосів), без обмеження їх кількості;
– члени Ради підприємців виконують обов’язки на громадських засадах.
3.4. Рада підприємців самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи.
3.5. Рішення Ради оформлюються протоколами та висновками.Керуюча справами Т.М. Єршова
Сторінка створена: 2006.03.03 12:43