Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1361 від 29.12.2016р. 

Про проведення міського огляду-конкурсу

на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси
 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII, з метою удосконалення та стимулювання діяльності музеїв при навчальних закладах, підвищення їх ролі як осередків освіти і патріотичного виховання учнівської молоді м. Одеси:

1. Затвердити Положення про проведення міського огляду-конкурсу на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси (додаток 1).

2. Затвердити кошторис на нагородження переможців міського огляду-конкурсу на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси (додаток 2).

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Провести у грудні 2016 року міський огляд-конкурс на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси.
3.2. Забезпечити нагородження переможців міського огляду-конкурсу на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси грошовими винагородами відповідно до затвердженого кошторису.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КТКВ 070000 «Освіта» у бюджеті м. Одеси на 2016 рік.

5. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення огляду-конкурсу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 1361 від 29.12.2016р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського огляду-конкурсу на кращий
музей у навчальних закладах м. Одеси

 

І. Загальні положення

1.1. Міський огляд-конкурс на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси (далі – Огляд-конкурс) проводиться відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII.
1.2. Загальне керівництво Оглядом-конкурсом здійснює департамент освіти та науки Одеської міської ради (далі – Департамент).

ІІ. Мета та завдання Огляду-конкурсу

2.1. Огляд-конкурс проводиться з метою удосконалення та стимулювання діяльності музеїв у навчальних закладах м. Одеси (далі – Музеї), підвищення їх ролі як осередків освіти і національно-патріотичного виховання учнівської молоді та подальшого розширення їхньої мережі.
2.2. Головними завданнями Огляду-конкурсу є:
- вивчення діяльності Музеїв з питань охорони пам’яток історії, культури та природи, їх участі у національно-патріотичному та громадянському вихованні учнівської молоді;
- удосконалення пошуково-краєзнавчої та просвітницької (екскурсійної) роботи Музеїв;
- зміцнення зв’язків Музеїв з громадськими ветеранськими організаціями, творчими спілками;
- популяризація діяльності Музеїв та підвищення їх ролі у навчально-виховному процесі навчальних закладів.

ІІІ. Учасники Огляду-конкурсу та терміни його проведення

3.1. Огляд-конкурс проводиться за двома номінаціями: «Кращий військово-історичний музей у навчальному закладі» та «Кращий історико-краєзнавчий музей у навчальному закладі» (включаючи музеї етнографічного профілю та музеї історії закладу освіти). У ньому беруть участь музеї при загальноосвітніх, позашкільних та комунальних навчальних закладах м. Одеси.


3.2. Огляд-конкурс проводиться у два етапи:
- І етап (відбірковий) – проводиться відповідними комісіями серед навчальних закладів кожного району, включаючи й навчальні заклади, підпорядковані Департаменту, що територіально відносяться до певного району. Місце та час проведення відбіркового етапу визначається відповідною комісією додатково. За підсумками І етапу в кожному районі визначаються переможці – у кожній номінації 1 музей.
- ІІ етап (фінальний) – перегляд міською комісією відкритих виховних заходів Музеїв, переможців відбіркового етапу конкурсу та опрацювання конкурсних матеріалів цих Музеїв.

ІV. Порядок проведення Огляду-конкурсу
та визначення переможців

4.1. Оцінювання Музеїв – учасників Огляду-конкурсу, здійснюють відповідні комісії, склад яких затверджується наказом директора Департаменту. До складу комісій включаються представники відділу молодіжної політики та інформаційно-методичного центру Департаменту, а також можуть залучатись керівники музеїв закладів освіти міста, що мають звання «Зразковий музей», фахівці відповідних державних установ, музеїв, архівів, громадських організацій тощо (за їх згодою).
4.2. Під час І етапу Огляду-конкурсу районні комісії вивчають роботу Музеїв впродовж останніх 2-х років, готують висновки про їх діяльність, стан впорядкування та систематизації музейних експонатів, рівень підготовки експозицій, стан пошукової та просвітницької (екскурсійної) роботи, яку проводять вихованці закладу на чолі з керівником Музею, роль Музею як осередку освіти і виховання учнівської молоді.
4.3. За підсумками І етапу районні комісії надають до Департаменту протокол відбіркового етапу Огляду-конкурсу та конкурсні матеріали від кожного з Музеїв-переможців:
- копію паспорта Музею – 1 примірник;
- копії планів роботи Музею (за два останні роки), затверджених керівником закладу освіти;
- звіт про діяльність Музею за два останні роки (з фотографіями).
Усі матеріали подаються державною мовою у друкованому вигляді та на електронних носіях (редактор Microsoft Word, формат RTF).
4.4. Міська комісія вивчає конкурсні матеріали та оцінює відкриті виховні заходи кращих Музеїв у районах відповідно до вимог і критеріїв оцінювання та визначає переможців (I, II та III місце) у кожній з номінацій:
- кращий військово-історичний музей при навчальному закладі;
- кращий історико-краєзнавчий музей при навчальному закладі (включаючи музеї етнографічного профілю та музеї історії закладу освіти).

V. Вимоги та критерії оцінювання Музеїв

Вимоги до конкурсних матеріалів та критерії оцінювання Музеїв – учасників Огляду-конкурсу, встановлюються Департаментом.VІ. Нагородження переможців Огляду-конкурсу

Музеї – переможці Огляду-конкурсу, нагороджуються пам’ятними дипломами Департаменту, їх керівники – грошовими винагородами.

Підсумки Огляду-конкурсу висвітлюються на сайті Департаменту та у засобах масової інформації.

Виплати здійснюються з урахуванням податків та зборів відповідно до чинного законодавства України.Керуюча справами             О. Оніщенко

 

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
№ 1361 від 29.12.2016р.

 

КОШТОРИС
на нагородження переможців міського огляду-конкурсу
на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси

 

№ з/п
Стаття витрат
Місця
Кількість
призерів, од.
Сума, грн
1.
 
Виготовлення дипломів
 
 
6
400,00
2.
Грошова винагорода
І
ІІ
ІІІ
2
2
2
6000,00
5000,00
3600,00
Всього:
15000,00Керуюча справами        О. Оніщенко


Сторінка створена: 2017.01.04 17:01