Внесено зміни розпорядженням № 175 від 07.03.2017р.
 
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1349 від 28.12.2016 р. 
  
Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб
виконавчих органів Одеської міської ради у 2017 році
    
Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 19 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564, з метою підготовки посадових осіб до професійної діяльності у сфері місцевого самоврядування:
 
1. Затвердити план-графік підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на 2017 рік в управлінні підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (додається).
 
2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради:
2.1. Визначити конкретних працівників, відповідно до зазначених у плані-графіку категорій посад, та забезпечити їх вчасне прибуття на навчання до управління підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
2.2. Укласти договори про надання освітніх послуг та здійснювати згідно з ними оплату вартості надання освітніх послуг за рахунок коштів, передбачених на дані цілі в кошторисах виконавчих органів Одеської міської ради.
 
3. Департаменту фінансів Одеської міської ради перераховувати кошти на оплату наданих освітніх послуг у межах бюджетних призначень, передбачених на дані цілі бюджетом міста Одеси по КТКВ 010116 “Органи місцевого самоврядування”, головним розпорядникам бюджетних коштів, які проводять оплату вартості надання освітніх послуг.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.
                                                                                               
Г. Труханов
 
Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 1349 від 28.12.2016 р. 

 
План-графік
підвищення кваліфікації посадових осіб
виконавчих органів Одеської міської ради на 2017 рік
 
 
з/п
Вид підвищення кваліфікації
Термін прове-дення навчання
Загальна кількість слухачів
Назва виконавчих органів Одеської міської ради    з яких направляються на навчання працівники
та їх кількість
1.
Спецкурс “Застосування технологій інформаційного суспільства в органах публічного управління”
14-16 лютого
9
Департамент архівної справи та діловодства – 1
Департамент документально-організаційного забезпечення – 1
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю – 1
Департамент муніципальної безпеки – 1
Департамент надання адміністративних
послуг – 1
Департамент охорони здоров’я – 2
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення – 1
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини – 1
2.
Тематичний короткотерміновий семінар “Запобігання та протидія корупції в органах публічної влади. Основні аспекти електронного декларування”
22-24 лютого
17
Департамент внутрішньої політики – 1
Департамент економічного розвитку – 1
Департамент культури та туризму – 1
Департамент міського господарства – 1
Департамент надання адміністративних
послуг – 1
Департамент праці та соціальної політики – 2
Департамент фінансів – 1
Юридичний департамент – 3
Управління архітектури та містобудування – 1
Управління капітального будівництва – 1
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів – 1
Малиновська районна адміністрація – 1
Суворовська районна адміністрація – 1
Відділ кадрової роботи – 1
3.
Професійна програма з підвищення кваліфікації посадових осіб департаменту надання адміністративних послуг
28 лютого
27 квітня
15
Департамент надання адміністративних
послуг – 15
4.
Професійна програма з підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів
13-24 березня
12
Департамент документально-організаційного забезпечення – 1
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон – 1
Департамент освіти та науки – 3
Департамент охорони здоров’я – 1
Департамент праці та соціальної політики – 3
Київська районна адміністрація – 1
Приморська районна адміністрація – 1
Відділ кадрової роботи – 1
5.
Тренінг “Ділова українська мова в державному управлінні”
05-07 квітня
16
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон – 1
Департамент комунальної власності – 1
Департамент муніципальної безпеки – 1
Департамент охорони здоров’я – 2
Департамент праці та соціальної політики – 3
Юридичний департамент – 2
Управління архітектури та містобудування – 2
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини – 1
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів – 1
Приморська районна адміністрація – 1
Суворовська районна адміністрація – 1
6.
Тематичний короткотерміновий семінар “Бюджетно-податкова політика. Фінансова децентралізація. Питання ведення бухгалтерського обліку, фінансової діяльності”
19-21
квітня
24
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон – 1
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю – 1
Департамент комунальної власності – 1
Департамент культури та туризму – 1
Департамент міського господарства – 1
Департамент муніципальної безпеки – 1
Департамент надання адміністративних
послуг – 1
Департамент охорони здоров’я – 1
Департамент праці та соціальної політики – 4
Управління архітектури та містобудування – 1
Управління державного архітектурно-будівельного контролю – 2
Управління дорожнього господарства – 1
Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення – 2
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини – 1
Управління з фізичної культури та спорту – 1
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя – 2
Київська районна адміністрація – 1
Малиновська районна адміністрація – 1
7.
Тренінг “Лідерство в управлінській діяльності. Профілактика професійного вигорання”
03-05 травня
18
Департамент внутрішньої політики – 1
Департамент документально-організаційного забезпечення – 2
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон – 1
Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами – 1
Департамент охорони здоров’я – 2
Департамент праці та соціальної політики – 4
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху – 1
Служба у справах дітей – 1
Київська районна адміністрація – 1
Суворовська районна адміністрація – 4
8.
Тематичний короткотерміновий семінар “Правові та практичні аспекти організації та ведення кадрової роботи в органах місцевого самоврядування”
16-18 травня
14
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю – 1
Департамент комунальної власності – 1
Департамент культури та туризму – 1
Департамент міського господарства – 1
Департамент муніципальної безпеки – 1
Департамент надання адміністративних
послуг – 1
Департамент охорони здоров’я – 1
Департамент праці та соціальної політики – 1
Департамент фінансів – 1
Управління архітектури та містобудування – 1
Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини – 1
Управління державного архітектурно-будівельного контролю – 1
Служба у справах дітей – 1
Приморська районна адміністрація – 1
9.
Тематичний короткотерміновий семінар “Запобігання та протидія корупції в органах публічної влади. Основні аспекти електронного декларування”
24-26
травня
17
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю – 1
Департамент комунальної власності – 1
Департамент культури та туризму – 1
Департамент муніципальної безпеки – 1
Департамент надання адміністративних
послуг – 1
Департамент охорони здоров’я – 1
Департамент праці та соціальної політики – 2
 
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху – 1
Юридичний департамент – 2
Управління державного архітектурно-будівельного контролю – 1
Управління дорожнього господарства – 1
Служба у справах дітей – 1
Малиновська районна адміністрація – 1
Приморська районна адміністрація – 1
Суворовська районна адміністрація – 1
10.
Тематичний короткотерміновий семінар “Нові правила організації діловодства та архівного зберігання документів
30 травня
01 червня
23
Департамент архівної справи та діловодства – 1
Департамент внутрішньої політики – 1
Департамент документально-організаційного забезпечення – 2
Департамент з питань звернень громадян – 1
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон – 1
Департамент економічного розвитку – 1
Департамент культури та туризму – 1
Департамент міжнародних зв’язків – 1
Департамент надання адміністративних
послуг – 2
Департамент охорони здоров’я – 1
Департамент праці та соціальної політики – 1
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху – 1
Департамент фінансів – 2
Юридичний департамент – 2
Управління архітектури та містобудування – 2
Управління з фізичної культури та спорту – 1
Київська районна адміністрація – 1
Суворовська районна адміністрація – 1
11.
Тематичний короткотерміновий семінар “Розробка проектів міських цільових та комплексних програм. Кращі практики”
13-15
червня
14
Департамент екології та розвитку рекреаційних зон – 1
Департамент економічного розвитку – 4
Департамент охорони здоров’я – 2
Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху – 1
Департамент фінансів – 2
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя – 1
Управління капітального будівництва – 1
Київська районна адміністрація – 1
Суворовська районна адміністрація – 1
12.
Тематичний короткотерміновий семінар “Актуальні питання організації діяльності органів місцевого самоврядування”
21-23
червня
17
Департамент аналітики та контролю – 1
Департамент документально-організаційного забезпечення – 1
Департамент комунальної власності – 1
Департамент міського господарства – 1
Департамент муніципальної безпеки – 1
Департамент оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами – 1
Департамент освіти – 1
Департамент охорони здоров’я – 2
Департамент праці та соціальної політики – 3
Департамент фінансів – 1
Служба у справах дітей – 1
Управління державного архітектурно-будівельного контролю – 1
Управління дорожнього господарства – 1
Приморська районна адміністрація – 1
 
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко

Сторінка створена: 2017.01.04 19:41