Внесено зміни розпорядженням № 66 від 07.02.2017р.

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 02 від 04.01.2017 р.

Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 розділу 5 Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 46 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 09 грудня 2016 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 13-ти громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 52400 (п’ятдесят дві тисячі чотириста) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 52400 (п’ятдесят дві тисячі чотириста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Г. Труханов

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 04.01.2017 р.
№ 02Список громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках

 

№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Тітаровська Лідія Олександрівна
10000
2.
Тіщук Володимир Юрійович
2500
3.
Туркіна Олена Василівна
3000
4.
Узун Людмила Леонідівна
3400
5.
Ульянова Валентина Володимирівна
3000
6.
Фатюхіна Ольга Андріївна
3700
7.
Фельдман Володимир Ушерович
3000
8.
Черній Галина Ісааківна
4800
9.
Швець Вадим Анатолійович
4000
10.
Шевчук Віра Семенівна
4100
11.
Яковченко Світлана Володимирівна
3000
12.
Ярова Ольга Василівна
5000
13.
Яцков Ігор Анатолійович
2900
Всього:                                                                                                           52400

 

 
 
 

Керуюча справами                   О. Оніщенко


Сторінка створена: 2017.01.05 19:09