Розпорядження
Одеського міського голови
№ 43 від 30.01.2017р.

Про надання адресної грошової допомоги

в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 47 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 16 грудня 2016 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 115-ти громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 697900 (шістсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 697900 (шістсот дев’яносто сім тисяч дев’ятсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. Труханов

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 30.01.2017р.
№ 43

 

Список громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках

   

№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Агеєва Лідія Олександрівна
1500
2.
Александрова Людмила Петрівна
3000
3.
Антонова Олена Валентинівна
2000
4.
Атаманюк Марія Петрівна
10000
5.
Белега Михайло Іванович
11000
6.
Битко Ірина Юріївна
14000
7.
Бобиль Ігор Ігнатович
2000
8.
Бобирь Марія Микитівна
10000
9.
Ватан Марія Семенівна
2000
10.
Ващенко Лейла Байрамівна
11000
11.
Вербицька Валентина Іванівна
5000
12.
Відінєєв Олександр Миколайович
8000
13.
Вірт Олександр Петрович
14000
14.
Власова Галина Сильвестрівна
3200
15.
Войтова Таїса Миколаївна
5000
16.
Воронова Наталія Миколаївна
5000
17.
Гайдук Олександра Григоріївна
3000
18.
Гармідер Марія Семенівна
2000
19.
Голуб Людмила Миколаївна
1500
20.
Грузнова Олена Миколаївна
14000
21.
Гуськова Герта Іллівна
4500
22.
Денисенко Любов Миколаївна
3000
23.
Димитрова Любов Дмитрівна
3000
24.
Дмитрієв Михайло Михайлович
13000
25.
Домбровська Любов Федорівна
6000
26.
Донський Вадим Германович
10000
27.
Друзенко Віктор Васильович
8500
28.
Єгер Валентина Федорівна
3000
29.
Єгорова Юлія Григорівна
9000
30.
Єфремова Тетяна Геннадіївна
3900
31.
Жуковська Ольга Володимирівна
5000
32.
Залізняк Ніна Григорівна
10000
33.
Здєріглазова Наталія Юріївна
10000
34.
Іванова Галина Миколаївна
1500
35.
Казакевич Борис Залмонович
8000
36.
Калмикова Ольга Володимирівна
2000
37.
Канашевська Валентина Петрівна
2000
38.
Капора Тетяна Олексіївна
5000
39.
Карцова Віра Андріївна
13000
40.
Качан Людмила Іванівна
10000
41.
Книжко Людмила Сергіївна
4000
42.
Коваленко Олександра Петрівна
8000
43.
Ковальова Антоніна Дмитрівна
1500
44.
Коломійцев Володимир Сергійович
13000
45.
Кольцов В'ячеслав Дементійович
3500
46.
Конишева Валентина Іванівна
4500
47.
Корнієнко Марія Володимирівна
12000
48.
Корчинська Тетяна Павлівна
14000
49.
Крещенко Андрій Васильович
14000
50.
Крещенко Юлія Антонівна
12000
51.
Крішталевич Георгій Іванович
10000
52.
Кузнєцова Галина Олександрівна
2500
53.
Курдвановська Марія Петрівна
2500
54.
Курілко Таїсія Єгорівна
5000
55.
Курник Ганна Іванівна
3000
56.
Левченко Олексій Володимирович
4000
57.
Логінов Юрій Олександрович
5000
58.
Логінова Олена Феодосіївна
3000
59.
Лозіцька Лариса Олександрівна
1500
60.
Макроглу Алла Давидівна
9000
61.
Мачоган Степан Миколайович
2000
62.
Міль Ніна Свиридівна
6000
63.
Можаренко Олена Валентинівна
13000
64.
Мокрянський Олександр Володимирович
14000
65.
Назаренко Любов Петрівна
14000
66.
Никифорова Тамара Василівна
10000
67.
Норіцин Борис Миколайович
1900
68.
Олейніченко Таня Михайлівна
3400
69.
Омельченко Анатолій Іванович
3000
70.
Орлова Тетяна Андріївна
3900
71.
Остапенко Олександр Борисович
6000
72.
Павлов Олександр Маркович
4500
73.
Пахомова Олександра Кузьмівна
4500
74.
Погорєлова Галина Володимирівна
10000
75.
Поздєєва Тамара Володимирівна
3000
76.
Пшенишнюк Сергій Михайлович
10000
77.
Редчук Антоніна Юхимівна
2300
78.
Резніченко Люся Миколаївна
3000
79.
Рогожин Володимир Вікторович
3000
80.
Ростальний Георгій Жоржевич
3000
81.
Русавська Галина Миколаївна
3000
82.
Русавський Михайло Васильович
2000
83.
Сандо Людмила Феодотівна
10000
84.
Середенко Георгій Віталійович
8000
85.
Скітяшина Тетяна Миколаївна
2700
86.
Склярук Ганна Олексіївна
3000
87.
Сова Іван Миколайович
5000
88.
Співак Тетяна Василівна
8000
89.
Ступницька Тетяна Анатоліївна
8000
90.
Сурова Тетяна Григорівна
2000
91.
Тачанський Віталій Федорович
13000
92.
Ткаченко Алла Леонідівна
4500
93.
Ткаченко Людмила Андріївна
3000
94.
Травлос Надія Василівна
2800
95.
Трачевська Лариса Іванівна
13000
96.
Туріца Володимир Миколайович
3000
97.
Федченко Леоніда Саввічна
1500
98.
Фікс Євгенія Олексіївна
1500
99.
Хадикіна Наталія Семенівна
2000
100.
Харченко Ірина Леонідівна
2000
101.
Хваль Вероніка Леонідівна
4500
102.
Хмара Олена Василівна
4000
103.
Хмель Валентина Митрофанівна
2800
104.
Царенко Валентина Іванівна
10000
105.
Циркун Георгій Степанович
5000
106.
Черемісіна Ольга Валеріївна
5000
107.
Чорненька Наталія Ілларіонівна
1500
108.
Шаповалова Людмила Георгіївна
8000
109.
Шевченко Людмила Григоріївна
5000
110.
Шелестюк Євгенія Павлівна
9000
111.
Шолохов Леонід Олексійович
14000
112.
Шостак Володимир Олексійович
2000
113.
Шутова Лідія Степанівна
4000
114.
Юськів Марія Іванівна
7000
115.
Яковенко Світлана Володимирівна
8000
Всього:                                                                                                                  697900

 

 
Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко

Сторінка створена: 2017.02.01 16:35