Розпорядження
Одеського міського голови
№ 112 від 20.02.2017р.


Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 3 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 27 січня 2017 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 63-м громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 436600 (чотириста тридцять шість тисяч шістсот) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 436600 (чотириста тридцять шість тисяч шістсот) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Г. Труханов


Додаток
до розпорядження
міського голови
від 20.02.2017р.
№ 112

 


Список громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації,
на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках

 

№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові
одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.
Альтман Гліб Борисович
10000
2.
Банчик Володимир Аркадійович
13000
3.
Бишова Антоніна Іванівна
5000
4.
Богачов Євген Георгійович
2000
5.
Вєвєріца Юрій Вікторович
5000
6.
Волянський Ігор Михайлович
13000
7.
Гаврилова Наталія Костянтинівна
15000
8.
Герета Марія Давидівна
2500
9.
Головська Тамара Миколаївна
7000
10.
Данилюк Алла Борисівна
4000
11.
Дойко Олександр Валентинович
2000
12.
Должиков Руслан Анатолійович
3000
13.
Доманевська Тамара Василівна
3000
14.
Дорофєєва Тетяна Вікторівна
4000
15.
Дутка Мирон Миколайович
5000
16.
Зінчук Світлана Дмитрівна
5000
17.
Калашлінська Марія Василівна
4000
18.
Карпенко Віра Миколаївна
4000
19.
Кіясь Іван Васильович
3000
20.
Коваль Надія Михайлівна
2000
21.
Ковра Жанна Едуардівна
15000
22.
Копильченко Антоніна Пилипівна
3000
23.
Корольова Наталія Валеріївна
10000
24.
Коротченко Юлія Іванівна
15000
25.
Коцар Надія Володимирівна
15000
26.
Кошолап Надія Василівна
4000
27.
Кравчук Аліса Олексіївна
3000
28.
Кудрявцева Лідія Федорівна
13000
29.
Кухар Євген Омельянович
6000
30.
Лазарєнко Наталія Олександрівна
7000
31.
Левченко Віктор Львович
8000
32.
Лозинська Інна Андріївна
9000
33.
Лоскутова Юлія Олегівна
5000
34.
Любачевська Меланія Григорівна
2000
35.
Ляшкова Тетяна Василівна
8000
36.
Маліцька Лілія Михайлівна
10000
37.
Мельник Лідія Павлівна
10000
38.
Мервенецька Надія Вікторівна
1900
39.
Мильниченко Світлана Іванівна
8000
40.
Муляр Ольга Іванівна
15000
41.
Нестеренко Валентина Георгіївна
4000
42.
Овсянникова Тетяна Михайлівна
15000
43.
Печонкіна Люсьєна Володимирівна
8000
44.
Плешков Олександр Андрійович
5000
45.
Приймак Світлана Костянтинівна
2000
46.
Протас Станіслав Купріянович
8000
47.
Редя Віра Олександрівна
6000
48.
Рожков Віктор Іванович
3000
49.
Савельєва Ніна Федорівна
5000
50.
Садовий Олексій Григорович
10000
51.
Саєвський Анатолій Федорович
3500
52.
Семенова Раїса Іванівна
5000
53.
Сєдзєковська Надія Михайлівна
2500
54.
Сідоренко Володимир Васильович
10000
55.
Соломадіна Ніна Олександрівна
2200
56.
Торколат Анатолій Олександрович
5000
57.
Фарський Вадим Вадимович
5000
58.
Федорков Вячеслав Петрович
10000
59.
Чуприна Володимир Леонідович
8000
60.
Швець Вадим Анатолійович
13000
61.
Шевченко Валентина Андріївна
15000
62.
Щукіна Ірина Олександрівна
5000
63.
Январьова Зоя Данилівна
7000
Всього:                                                                                                          436600

 
 

Керуюча справами                                   О. Оніщенко 
 Сторінка створена: 2017.02.20 17:39