Розпорядження
Одеського міського голови
№ 113 від 20.02.2017р.

Про надання адресної грошової
допомоги в особливих випадках


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, на підставі витягу з протоколу № 3 Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 27 січня 2017 року, враховуючи скрутне матеріальне становище ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси:

1. Надати адресну грошову допомогу в особливих випадках 9-ти ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», м. Одеси на загальну суму 58000 (п’ятдесят вісім тисяч) грн згідно з додатком.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 58000 (п’ятдесят вісім тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 1513201 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці», на особовий рахунок № 35312007054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову допомогу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Г. Труханов

 

Додаток
до розпорядження
міського голови
від 20.02.2017р.
№ 113

 

 Список ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

м. Одеси на одержання адресної грошової допомоги в особливих випадках

 

 

 

№ з/п
Прізвище, ім'я та по батькові одержувача соціальної послуги
Сума
(грн)
1.      
Бондарчук Андрій Дмитрович
4000
2.      
Великанов Сергій Миколайович
3000
3.      
Овакімян Жорж Арменакович
6000
4.      
Сич Іван Дмитрович
15000
5.      
Соловйова Лідія Дмитрівна
5000
6.      
Тесьолкін Петро Миколайович
6000
7.      
Черемних Юлія Сафронівна
13000
8.      
Шаригіна Галина Олександрівна
4000
9.      
Шевченко Андрій Антонович
2000
Всього:
58000

 

 
 
 
                Заступник міського голови,
                т.в.о. керуючої справами                                                    З. Цвірінько

Сторінка створена: 2017.03.01 15:06