Розпорядження
Одеського міського голови
№ 136 від 28.02.2017р.

Про призначення стипендії Одеського міського голови

студентам вищих навчальних закладів м. Одеси


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 19 листопада 2014 року № 1150 «Про встановлення стипендії Одеського міського голови студентам вищих навчальних закладів м. Одеси», на підставі протоколу № 5 засідання комісії з призначення стипендії Одеського міського голови студентам вищих навчальних закладів від 01 лютого 2017 року, з метою стимулювання наукового розвитку, творчості, посилення соціальної активності молоді:

1. Призначити з 01 лютого по 30 червня 2017 року стипендію Одеського міського голови у розмірі 700 (сімсот) грн щомісячно наступним студентам вищих навчальних закладів м. Одеси:
- Босак Оксані Іванівні, студентці соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія»;
- Здоріковій Валерії Сергіївні, студентці медичного факультету № 1 (лікувальна справа) Одеського національного медичного університету;
- Перевертаному Олександру Сергійовичу, студенту історичного факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
- Симоновій Ганні Михайлівні, студентці факультету № 3 Одеського державного університету внутрішніх справ;
- Чумаченко Валерії Вікторівні, студентці гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету;
- Шибі Володимиру Андрійовичу, студенту Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової.

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити виплату стипендії Одеського міського голови студентам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження.


3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування видатків із загального фонду в межах призначень, затверджених за ТПКВКМБ 1013143 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті м. Одеси на 2017 рік.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
Г. Труханов


Сторінка створена: 2017.03.01 17:50