Розпорядження
Одеського міського голови
№ 296 від 10.04.2017р.

Про надання допомоги на придбання

будівельних матеріалів для проведення

ремонту квартири багатодітної сім’ї Кунц Л.І.


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 6.5 пункту 6 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище багатодітної сім’ї Кунц Лідії Іванівни, на підставі її заяви на особистому прийомі міського голови:

1. Надати грошову допомогу Кунц Лідії Іванівні на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири в розмірі 42 300 (сорок дві тисячі триста) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 42 300 (сорок дві тисячі триста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі служби у справах дітей Одеської міської ради за кодом видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення», на розрахунковий рахунок № 35418061033401, МФО 828011, код ЄДРПОУ 25427107 служби у справах дітей Одеської міської ради.

3. Службі у справах дітей Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну допомогу на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту квартири багатодітної сім’ї шляхом перерахування коштів на рахунок заявника, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.Г. Труханов


Сторінка створена: 2017.04.12 13:33