Розпорядження
Одеського міського голови
№ 317 від 11.04.2017р.


Про надання матеріальної допомоги на

закупівлю комп’ютерної та офісної техніки


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 2.1 Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 262-VІI, на підставі звернень осіб, протоколу Консультативної ради при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради від 23 лютого 2017 року № 1:

1. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради надати матеріальну допомогу інвалідам та батькам/законним представникам дітей-інвалідів віком від 15 до 18 років на закупівлю комп’ютерної та офісної техніки на загальну суму 620 000 (шістсот двадцять тисяч) грн, по 10 000 (десять тисяч) грн кожному згідно зі списками (додатки 1, 2).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 620 000 (шістсот двадцять тисяч) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області,
МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.Г. Труханов


Сторінка створена: 2017.04.14 12:09