Розпорядження
Одеського міського голови
№ 329 від 18.04.2017р.

Про надання адресної грошової
допомоги гр. Подольській Н.І.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 21-VIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Подольської Н.І., на підставі її заяви на особистому прийомі міського голови:

1. Надати адресну грошову допомогу гр. Подольській Наталі Іванівні в розмірі 77 200 (сімдесят сім тисяч двісті) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 77 200 (сімдесят сім тисяч двісті) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення», на особовий рахунок № 35315004054595 ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код ЄДРПОУ 36290160 департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну грошову.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.Г. Труханов


Сторінка створена: 2017.04.19 18:21