ПРОЕКТ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення

«Про затвердження (ратифікацію) Договору про грант, укладеного

26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою

Корпорацією (у якості виконавчої агенції фонду східноєвропейського

партнерства з енергоефективності та довкілля (фонд E5Р) та

Одеською міською радою (як одержувачем)»

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення
«Про затвердження (ратифікацію) Договору про грант, укладеного 26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (у якості виконавчої агенції фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (фонд E5Р) та Одеською міською радою (як одержувачем)» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради
від

 

Про затвердження (ратифікацію) Договору про грант, укладеного 26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (у якості виконавчої агенції фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (фонд E5Р) та Одеською міською радою (як одержувачем)

Відповідно до підпункту 43 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси» Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити (ратифікувати) Договір про грант, укладений 26 грудня 2016 року між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (у якості виконавчої агенції фонду східноєвропейського партнерства
з енергоефективності та довкілля (фонд E5Р) та Одеською міською радою
(як одержувачем), на наступних умовах:
1.1. Мета залучення гранту – фінансування впровадження заходів інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Одеси та реконструкція систем вуличного освітлення м. Одеси».
1.2. Розмір та валюта гранту – 150 384 (сто п’ятдесят тисяч триста вісімдесят чотири) євро.
1.3. Грант надається в євро та буде сплачуватися грантодавцем безпосередньо компаніям-постачальникам.

2. Уповноважити міського голову Труханова Г.Л. вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із залученням гранту, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами О. Оніщенко

  

Із зауваженнями та пропозиціями щодо даного проекту звертатись до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради
Вик. Радулов 705-46-15
(Рахнянська 705-46-08)


Сторінка створена: 2017.01.30 17:44