2753

  ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
серед суб’єктів малого та середнього бізнесу
на отримання фінансової підтримки з бюджету Одеси

У рамках Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ, реалізується проект з надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету м. Одеси.
Нормативно-правова база: рішення Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VII «Про затвердження Порядку виділення та використання коштів бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва» (розміщено на офіційному сайті міста Одеси (www.omr.gov.ua).

Кошти бюджету міста Одеси на фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках Програми спрямовуються: 
 для суб’єктів малого і середнього підприємництва на:
- поворотну фінансову допомогу суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів у місті Одесі;
- часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва міста Одеси;
 для новостворених суб’єктів малого підприємництва на:
- поворотну фінансову допомогу новоствореним суб’єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів 
у місті Одесі.

Право на отримання фінансової підтримки мають суб’єкти малого і середнього підприємництва та новостворені суб’єкти малого підприємництва, які:
• зареєстровані як суб’єкти господарювання та здійснюють діяльність на території міста Одеси;
• не перебувають на стадії ліквідації, не мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;
• дотримуються законодавства України про працю в частині розміру заробітної плати;
• не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна та іншу діяльність, яка заборонена чинним законодавством України; 
• не отримували державну допомогу на загальну суму більше ніж 200 тисяч євро (в національній валюті за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, який діяв на дату отримання державної допомоги) в сукупності за будь-який трирічний період;
• забезпечують співфінансування бізнес-плану, інвестиційного, інноваційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 50%.

Суб'єкт малого і середнього підприємництва, який бажає взяти участь у конкурсі, подає у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі та пакет документів відповідно до виду фінансової підтримки. Документи подаються до конкурсної комісії суб'єктом малого і середнього підприємництва або уповноваженою ним особою.
Переможцями конкурсу визнаються претенденти, які запропонували найкращі умови для реалізації проектів.

Перелік документів для участі в конкурсі з надання поворотної фінансової допомоги суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів:
 заявка на участь у конкурсі (зразок додається) у двох примірниках; 
 бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проект, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
 інформація про банківські реквізити; 
 засвідчена суб’єктом господарювання копія статуту (для юридичних осіб);
 інформація про отримання державної допомоги (із зазначенням форми, строку отримання та мети отримання);
 довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом.
Перелік документів для участі у конкурсі з отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва:
 заявка на участь у конкурсі (зразок додається) у двох примірниках; 
 бізнес-план або інвестиційний, інноваційний проект, підписаний керівником або уповноваженою особою суб’єкта господарювання;
 засвідчена копія кредитного договору;
 засвідчена копія договору, укладеного зі страховою компанією щодо страхування кредиту, або інша угода з гарантування повернення отриманого кредиту;
 засвідчені копії платіжних доручень щодо сплати зобов’язань за кредитним договором;
 довідка з банку щодо зобов’язань суб’єкта підприємництва зі сплати відсотків за кредитом у поточному році відповідно до кредитного договору;
 інформація про банківські реквізити; 
 засвідчена суб’єктом господарювання копія статуту (для юридичних осіб);
 інформація про отримання державної допомоги (із зазначенням форми, строку отримання та мети отримання);
 довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом.

Бізнес-проект має обов’язково містити наступну інформацію:
1) мета бізнес-проекту, основна ідея, напрями роботи, характеристика галузі;
2) потреба у фінансовій підтримці та її призначення; 
3) очікуваний розмір фінансової підтримки (грн); 
4) розмір власного внеску заявника (грн);
5) загальна кошторисна вартість реалізації бізнес-проекту (грн);
6) плановий термін повернення фінансової підтримки (місяців);
7) планова кількість додаткових робочих місць (шт), витрати на створення одного такого місця (грн);
8) планова рентабельність проекту;
9) строк окупності проекту (місяців);
10) прогнозований обсяг прибутку на рік (грн);
11) планове збільшення (приріст) обсягу виробництва продукції (надання послуг) після реалізації проекту (грн);
12) планове збільшення (приріст) обсягу надходжень до бюджету міста Одеси від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) після реалізації проекту (грн).

Конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з бюджету м. Одеси розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами з 03 лютого 2020 року.

Документи приймаються з 09:00 до 18:00  щодня, крім суботи і неділі, у п’ятницю - до 16:45, обідня перерва - з 13:00 до 13:45.

Відповідальний за проведення конкурсу: Департамент економічного розвитку Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Пушкінська, 6, каб. 10, 4).

Граничний строк подання заявок: 27 березня 2020 року (включно).

За більш детальною інформацією звертатися за телефонами: 705-46-24, 705-46-23.  

Зразок заяви на участь у конкурсі