1240

 З 18 травня 2020 року розпочинається прийом заяв про зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

Заяви будуть прийматися впродовж місяця – до 18 червня 2020 року (включно).

Враховуючи особливості завершення 2019/2020 навчального року, у разі зняття до 18 травня 2020 р. пов’язаних з карантином обмежень, документи прийматимуться у звичайному режимі у закладі загальної середньої освіти.

Якщо карантин буде продовжено, заяви подаватимуться на офіційну електронну пошту закладу загальної середньої освіти. У цьому випадку за тиждень до початку прийому додатково буде повідомлено про порядок надання документів та заяви для зарахування дітей до 1-го класу.

Першочергове право на зарахування до конкретного закладу загальної середньої освіти мають:
• діти, місце проживання яких на території обслуговування обраного закладу освіти підтверджене;
• діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
• діти працівників цього закладу освіти;
• діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).

Інформацію про закріплену за закладами освіти територію обслуговування можна дізнатись на сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради за посиланням: https://osvita-omr.gov.ua/znz/.

До заяви про зарахування дитини до 1-го класу необхідно додати наступні документи:
1) копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

Оскільки на час карантину в медичних закладах не проводять огляди дітей, медичну довідку можна буде надати до школи до 15 серпня 2020 р.

У разі наявності та за бажанням одного з батьків при поданні заяви про зарахування може бути пред’явлений документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого зазначаються в заяві про зарахування.

Повідомлення про наявність права на першочергове зарахування і пред’явлення документу, що його підтверджує, є правом батьків, а не обов’язком. Проте непред’явлення такого документа і невідображення його назви та реквізитів у заяві про зарахування призводить до відсутності правових підстав для першочергового зарахування дитини до початкової школи.

Ознайомитися з переліком документів, які підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу, можна у листі Міністерства освіти та науки України від 05.04.2019 р. №1/9 - 227 «Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році».

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Зарахування дітей на навчання здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого hнаказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітря 2019 року № 367 з урахуванням нових строків початку прийому документів.

Накази департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
• від 27.04.2020 р. №92 «Про внесення змін до наказу департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 02.03.2020 № 49 «Про прийом дітей на навчання до закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси у 2020 році»;

• від 02.03.2020 р. № 49 «Про прийом дітей на навчання до закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси у 2020 році».