586

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
ПрАТ “Синтез Ойл” при провадженні планованої діяльності планує проводити діяльність по перевантаженню нафти,темних та світлих нафтопродуктів, нафтохімічних вантажів, бункерування суден на причалах Нафторайону ОФ ДП «АМПУ» №№1Н,2Н,4Н,5Н,6Н. Перевантаження вантажів та бункерування суден по схемі «Борт – Борт» на акваторії ДП «АМПУ», включаючи рейди.

Ціллю планованої діяльності є перевантаження рідких вантажів на судна і з суден в імпортному та експортному напрямках за розширеною номенклатурою, згідно робочих технологічних карт (РТК). Підприємством розроблено та планується здійснення перевантажувальних робіт згідно робочих технологічних карт перевантаження РТК-1.5.1, РТК-1.5.2 та РТК-1.5.3, які містять технологічні схеми та вантажі, що не увійшли до попередніх дозвільних документів.
Господарська діяльність, яку ПрАТ “Синтез Ойл” здійснює сьогодні, включає в себе в(на):

• Цеху № 1 - перевантаження за допомогою стендерів на причалах №№ 1н, 2н, 4н та 5н на судна і з суден в імпортному та експортному напрямках наступних вантажів: нафта, мазут(MGO.MDO), дизельне паливо, бензин та масло технічне. Вакуумний газойль перевантажується тільки в імпортному напрямку. Бункерування суден за допомогою стендерів на причалах №№ 1н, 2н, 4н та 5н. Перевантаження та бункерування суден за допомогою гумового шлангу на причалі № 6н. Паливо для бункерування: мазут та дизельне паливо;

• СОБВ - спільну с ДП “АМПУ” діяльність, яка полягає в: 
- забезпеченні вантажної бази комплексу;
- наданні послуг по обробці суден;
- наданні послуг з приймання баластних та лляльних вод на причалах №№ 1н, 2н, 4н та 5н; 
- очистка води на СОБВ до норм рибогосподарського призначення
- резервне зберігання нафти та дизельного пального в резервуарному парку СОБВ .
- розробці нових технологій надання послуг з урахуванням зберігання та покращення екологічної обстановки на території і акваторії Одеського морського торгового порту;
- іншої виробничої та комерційній діяльності;

• Цеху № 2 - приймання з суден, тимчасове зберігання та перекачування на судна і транспортні засоби нафти та таких нафтопродуктів, як мазут та вакуумний газойль - в імпортному та експортному напрямках. 
Планована діяльність, яку ПрАТ “Синтез Ойл” буде впроваджувати, передбачає в(на):

• Цеху № 1 - перевантаження за допомогою стендерів на причалах №№ 1н, 2н, 4н та 5н на судна і з суден в імпортному та експортному напрямках рідких вантажів за розширеною номенклатурою, а саме додатково таких рідких вантажів, як пічне паливо, газовий конденсат, метанол, прямогонний бензин, реактивне паливо (РТ, ТС-1, керосин), метил-трет-бутиловий ефір, карбамідно-аміачна суміш (КАС), бензол (неочищений бензол), бензольна фракція, легка фракція, рафінат бензольного риформінгу, продукт високо ароматичної установки каталітичного риформінгу, а також бункерування суден за допомогою стендерів на причалах №№ 1н, 2н, 4н та 5н, та перевантаження за допомогою гумового шлангу на причалі № 6н - мазутом та дизельним паливом;

• перевантаження вантажів та бункерування суден по схемі «Борт-Борт». Вантажі: Нафта, мазут (MGO.MDO), дизельне пальне, вакуумний газойль, пічне паливо.

• СОБВ - спільну с ДП “АМПУ” діяльність, яка не зазнає змін у порівнянні з діяльністю, яка здійснюється сьогодні;

• Цеху № 2 - приймання з суден, тимчасове зберігання та перекачування на судна і транспортні засоби рідких вантажів за розширеною номенклатурою, а саме додатково таких рідких вантажів як дизельне пальне, бензин, масло технічне, пічне паливо, газовий конденсат, метанол, прямогонний бензин, реактивне паливо (РТ, ТС-1, керосин), метил-трет-бутиловий ефір, карбамідно-аміачна суміш (КАС), бензол (неочищений бензол), бензольна фракція, легка фракція, рафінат бензольного риформінгу, продукт високо ароматичної установки каталітичного риформінгу- в імпортному та експортному напрямках. 
Обсяги вищезазначених вантажів : 
- перевантажуються в Цеху № 1;
- приймаються (закачуються в резервуари), тимчасово зберігаються та перека-чуються в Цеху № 2.

2. Суб’єкт господарювання 
ПрАТ «Синтез Ойл»", код ЄДРПОУ 14343703, юридична адреса (адреса для листування) 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вул. Північна, 2; тел.: (0482) 345840

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде - розширення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації. Орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля - Міністерство екології та природних ресурсів України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання відбудуться – 15 березня 2019 року о 10.00 годині в актовому залі ЦДП ПАТ «Ексімнафтопродукт» на 4-му поверсі за адресою: м.Одеса, вул.Наливна,15.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля. Електронна пошта: m.shimkus@menr.gov.ua, контактні телефони: (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 850 аркушах;

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
м.Одеса, вул.Наливна,буд.15. Цех№2 ПрАТ«Синтез Ойл» (на території прохідної ПрАТ «Синтез Ойл») з 8.00 до 17.00 год.
Контактна особа – Кухаренко Світлана Миколаївна; тел.моб. – 0972744338;
 

ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ