928

Розпорядженням міського голови №1016 від 16.11.2021 оголошено конкурс на заміщення посади директора Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради – головного архітектора міста. Розпорядженням створено комісію з проведення конкурсу на заміщення посади головного архітектора міста, затверджено умови проведення конкурсу та перелік питань на перевірку знання законодавства для учасників конкурсу.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради –
головного архітектора міста

Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- повна вища архітектурна освіта не нижча ступеня магістра або спеціаліста;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років;
- знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини» та інших актів законодавства України у сфері архітектури та містобудування, організації роботи органів місцевого самоврядування.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- визнані судом недієздатними;
- мають судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; 
- за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
- у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам;
- мають інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням інформації про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування;
2) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
3) копію трудової книжки (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
4) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
5) дві фотокартки розміром 4х6 см;
6) копію паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
8) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи надаються особисто або поштою до відділу організаційної роботи та кадрового забезпечення Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради (вул. Гоголя, 10, м. Одеса), який за запитом надає додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці.

Телефони для довідок: +38 (048) 723 01 80, +38 (048) 723 07 35.

Строк прийняття документів - протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.