Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради
Нормативно-правова база


 

1. Конституція України
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

3. Господарський кодекс України
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Кодекс законів про працю України
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08

5. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

6. Закон України «Про місцеве самоврядування»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

7. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2807-15

8. Закон України «Про звернення громадян»
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

9. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

10. Закон України «Про захист персональних даних»
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


11. "Правила благоустрою міста Одеси (текстова частина) у новій редакції", затверджені рішенням Одеської міської ради №1631-IV від 23.12.2011 року;


12. Положення про Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, затверджене рішенням Одеської міської ради №5228-VI від 27.08.2014 р.


У своїй діяльності Департамент також керується рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.