Затверджено рішенням Одеської міської ради № 5064-VII від 18.09.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 
1.3. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси. 
1.4. Департамент є юридичною особою, має рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та бланки.
1.5. Реорганізація та ліквідація Департаменту, внесення змін до цього Положення здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
1.6. Найменування Департаменту:
1.6.1. Повне найменування українською мовою: ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.6.2. Повне найменування англійською мовою: THE DEPARTMENT MUNICIPAL SAFETY OF THE ODESSA CITY COUNCIL.
1.7. Місцезнаходження Департаменту: 65006, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 67-а.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є:
2.1.1. Виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, у тому числі щодо забезпечення громадського порядку на території міста та безпеки життєдіяльності його мешканців.
2.1.2. Розробка та організація виконання міських цільових та комплексних програм, спрямованих на забезпечення правопорядку, створення безпечних умов для життя, праці та відпочинку людей на території міста, захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню.
2.1.3. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню.
2.1.4. Організація заходів з охорони громадського порядку на території міста.
2.1.5. Організація заходів з охорони та збереження комунального майна (об’єктів нерухомості). 
2.1.6. Організація заходів з демонтажу незаконно розміщених об’єктів, споруд та елементів на підставі рішень Одеської міської ради або її виконавчого комітету.
2.1.7. Організація та координація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.1.8. Координація, контроль за експлуатацією та аналітичний аналіз роботи Центру інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси.
2.1.9. Організація та здійснення заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території міста.
2.1.10. Контроль за виконанням заходів, пов’язаних із рятуванням життя і охороною здоров’я людей під час виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, у тому числі на водних об’єктах.
2.2. Відповідно до покладених завдань Департамент:
2.2.1. З питань здійснення заходів з охорони громадського порядку, а також координації діяльності громадських формувань:
1) взаємодіє з правоохоронними органами та іншими органами виконавчої влади, на які згідно з чинним законодавством України покладено обов’язки із забезпечення громадської безпеки та порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими формами;
2) організовує та координує діяльність громадських формувань у сфері охорони громадського порядку та державного кордону на території міста з додержанням вимог чинного законодавства України;
3) веде облік громадських формувань у сфері охорони громадського порядку та державного кордону, діючих на території міста;
4) здійснює контроль за діяльністю комунальних підприємств та установ Одеської міської ради у сфері забезпечення громадського порядку та муніципальної охорони. 
2.2.2. З питань здійснення контролю за виконанням заходів, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей під час виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, у тому числі на водних об’єктах:
1) здійснює контроль за належним утриманням матеріально-технічної бази комунальних установ у сфері рятування життя і охорони здоров’я людей під час виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, у тому числі на водних об’єктах, та, за необхідності, вносить на розгляд міському голові за погодженням із заступником міського голови пропозиції щодо її покращення;
2) здійснює контроль за оперативним проведенням пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт під час виникнення надзвичайних ситуацій на території міста Одеси, у тому числі на водних об’єктах;
3) здійснює контроль за своєчасним проведенням обстежень дна акваторії пляжів;
4) здійснює контроль за своєчасним встановленням та устаткуванням рятувальних постів усіма суб’єктами, які забезпечують їх обслуговування чи експлуатацію; 
5) бере участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації на території міста;
6) бере участь у роботі спеціальної комісії з перевірки готовності пляжів міста до роботи в період курортного сезону.
2.2.3. З питань здійснення заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території міста:
1) здійснює необхідний комплекс заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території міста;
2) забезпечує готовність та контролює стан готовності до дій та взаємодії органів управління, виконавчих органів, комунальних підприємств, та установ Одеської міської ради у сфері цивільного захисту, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, реагування на них та ліквідації їх наслідків;
3) координує діяльність виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань забезпечення цивільного захисту, пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
4) визначає основні напрями роботи у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
5) організовує управління Одеською міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та здійснює комплекс заходів з її підготовки до дій в умовах особливого періоду;
6) взаємодіє з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, пожежної безпеки, а також захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
7) здійснює контроль за готовністю формувань цивільного захисту та спеціалізованих служб цивільного захисту міста до дій за призначенням;
8) організовує створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує її модернізацію та функціонування; 
9) забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій;
10) організовує та координує проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення міста від наслідків таких ситуацій;
11) бере участь в організації проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
12) організовує евакуацію населення та майна у безпечні райони їх розміщення;
13) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств та установ Одеської міської ради в особливий період;
14) готує пропозиції щодо віднесення комунальних підприємств та установ Одеської міської ради до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників;
15) здійснює методичне керівництво створення, збереження та цільового використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у порядку, встановленому чинним законодавством України;
16) контролює завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;
17) забезпечує складення довідок про визнання особи, постраждалої внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;
18) забезпечує функціонування комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради;
19) забезпечує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб виконавчих органів, а також працівників комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
20) організовує виконання вимог чинного законодавства України з питань створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту на території міста;
21) планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;
22) вносить пропозиції щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вони перебувають, та безхазяйних захисних споруд;
23) веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту, бере участь у здійсненні контролю за їх утриманням та станом готовності;
24) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх з фонду захисних споруд цивільного захисту;
25) здійснює контроль за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
26) вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до чинного законодавства України, інформує про них населення, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи та організації, а також населення;
27) вживає у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до чинного законодавства України щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, рятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей;
28) надає пропозиції міському голові з питань фінансування заходів, спрямованих на розвиток та функціонування системи цивільного захисту, пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх наслідків;
29) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.
2.2.4. Узагальнює інформацію районних адміністрацій Одеської міської ради про виконання делегованих повноважень з питань утворення і діяльності спостережної служби.
2.3. Департамент здійснює інші повноваження відповідно до рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до Директора: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
3.3. Директор Департаменту:
3.3.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності.
3.3.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.
3.3.3. Контролює роботу працівників Департаменту, визначає межі відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів.
3.3.4. Представляє Департамент як виконавчий орган Одеської міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
3.3.5. Вносить пропозиції заступнику міського голови щодо затвердження структури та штатного розпису Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.
3.3.6. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Департаменту.
3.3.7. Видає накази з основної діяльності, організовує підготовку проектів рішень та розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Департаменту, та вносить їх на розгляд міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету.
3.3.8. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань, покладених на Департамент у відповідній сфері управління.
3.3.9. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Департаменті. 
3.3.10. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, а також вжиття заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Департаменту.
3.3.11. Надає звіти міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету про стан виконання завдань та повноважень, покладених на Департамент.
3.3.12. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Департаменту, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.
3.3.13. Надає міському голові пропозиції з питань вдосконалення діяльності Департаменту.
3.4. До структури Департаменту разом із його директором входять:
- перший заступник директора Департаменту;
- заступники директора Департаменту;
- структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори).
3.5. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками визначаються директором Департаменту.
3.7. У разі неможливості виконання директором Департаменту своїх службових обов’язків за розпорядженням міського голови їх тимчасово виконує перший заступник директора Департаменту.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Одеської міської ради, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.2. Отримувати у встановленому порядку від відповідних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків.
4.1.3. Представляти інтереси Одеської міської ради в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судових та інших органах з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
4.1.4. Брати участь у межах компетенції у роботі комісій, утворених міським головою, Одеською міською радою, її виконавчим комітетом,а також виконавчими органами Одеської міської ради.
4.1.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.6. Подавати позови до суду та представляти інтереси Департаменту з питань, віднесених до його компетенції.
4.1.7. Здійснювати координацію та контроль діяльності підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств та установ.