Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради

Код за ЄДРПОУ: 41820248
Адреса: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 6
E-mail: dac@omr.gov.ua


Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 21 травня 1997 року № 280/97-ВР

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 5 квітня 2007 року № 877-V

Закон України "Про зайнятість населення" 5 липня 2012 року № 5067-VI

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю»