Цілі діяльності комунального підприємства

Реалізація стратегії міста Одеси в частині залучення фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури міста, просування інноваційного та технологічного потенціалу м. Одеси

 

Інформація про основні види діяльності комунальної установи:

- Визначення пріоритетних грантових та інвестиційних програм і проектів, взаємодія із потенційними донорами, інвесторами, кредиторами згідно із визначеними потребами територіальної громади міста.

- Здійснення заходів для підвищення інвестиційної привабливості міста, залучення грантових, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для розвитку Одеси, поширення інформації про місто та інвестиційну концепцію «Одеса 5Т» у світі.


- Організація, виконання та супровід процесу реалізації програм (проектів), у тому числі підготовка заявок на залучення коштів, формування та надання пакету документів відповідно до вимог проекту від імені Одеської міської ради, підготовка звітів, надання документів та інформації донорам, аудиторам, іншим компетентним органам та установам тощо.

- Співпраця з громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями, професійними спілками, науковими та освітніми установами з метою розвитку інфраструктури міста, впровадження інноваційних проектів, залучення грантових та інвестиційних ресурсів, міжнародної технічної допомоги.