506

Відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку» управління архітектури та містобудування Одеської міської ради оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту змін до Детального плану території в межах вулиць: Степова, Дальницька, Балківська, Бабеля, Михайлівська площа в м. Одесі.  

 

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проекту змін до Детального плану території в межах вулиць:
Степова, Дальницька, Балківська, Бабеля, Михайлівська площа в м. Одесі
 
 
№№ з/п
Найменування
(згідно зі ст.3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»)
Інформація щодо проекту документа державного планування
1.
Замовник
Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради
2.
Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування
Проект змін до Детального плану території в межах вулиць: Степова, Дальницька, Балківська, Бабеля, Михайлівська площа в м. Одесі.
Визначення можливості перспективної комплексної реконструкції території і розвитку її інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.
Детальний план розробляється:
- з метою уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;
-  на основі генерального плану, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.03.2015 року № 6489-VII;
плану зонування, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.10.2016 року № 1316-VII, з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів
3.
Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Планований вид діяльності на проектованій території підпадає під розробку Звіту з оцінки впливу на довкілля згідно з п. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
В межах розробки детального плану передбачається формування житлової та громадської зони в межах вулиць: Степова, Дальницька, Балківська, Бабеля, Михайлівська площа.
На території, що розробляється, планується:
- реконструкція з розширенням  об’єктів спортивної інфраструктури (будинку обласної дитячої юнацької спортивної школи з дзюдо та регбі);
- будівництво об’єктів соціальної інфраструктури (двох 2-поверхових дитячих садків на 380 місць; 3-поверхової загальноосвітньої школи на 1320 місць; амбулаторій сімейної медицини);
- будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями обслуговування та підземними паркінгами;
- комплексний благоустрій території
4.
Ймовірні наслідки:
 
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Проектними рішеннями передбачити покращення рівня комфортності проживання мешканців; забезпечення об’єктами соціального обслуговування, у тому числі закладами освіти (школи та дитячі садки), центрів сімейної медицини, а також благоустрій території згідно з вимогами ДБН.
Передбачити розвиток транспортної інфраструктури  (у тому числі будівництво транспортних розв'язок) з метою зменшення залпових викидів забруднюючих речовин, парникових газів.
Перелічене вище позитивно вплине на здоров'я населення
 
б) для територій з природоохоронним статусом
 
Об’єкти з природоохоронним статусом, які створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України (заповідникинаціональні паркизаказники) на проектованій території міста відсутні
 
в) транскордонні
наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Відсутні
 
5.
Виправдані альтернативи, які
необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
При розробці проектних рішень будуть розглянуті альтернативні сценарії, шляхи досягнення обраних цілей, пріоритетів, просторового розвитку. Порівняння альтернатив буде зроблене методами, що базуються на цільовому аналізі та індикаторах сталого розвитку. Для оцінки проектних рішень щодо реконструкції району м. Одеса буде використаний метод оцінки впливу на довкілля.
При виборі альтернатив планується розглянути
варіанти підключення житлового масиву до систем водопостачання, каналізації, теплопостачання, організації смуг зелених насаджень, впровадження заходів щодо шумопоглинання, зниження викидів забруднюючих речовин, парникових газів в атмосферу від руху транспортних засобів, роботи дахових котелень
6.
Дослідження, які
необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Визначаються в розділі "Охорона навколишнього природного середовища" відповідно до чинного законодавства
7.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Визначаються в розділі "Охорона навколишнього природного середовища" відповідно до чинного законодавства
8.
Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Звіт зі стратегічної оцінки впливу на довкілля, як розділ "Охорона навколишнього природного середовища" проекту детального плану,  буде виконаний згідно з вимогами Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (стаття 11)
9.
Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
 
Управління архітектури та містобудування,
м. Одеса, вул. Гоголя, 10;
тел. 723-07-35, 723-05-05, 723-04-02.
Строк подання зауважень та пропозицій – 15 днів з дати оприлюднення цього звіту