856

З 1 січня 2019 року, у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати на 12% (з 3723 до 4173 гривень) (посилання на ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»), пропорційно збільшилися розміри штрафів за порушення трудового законодавства.

 Таким чином, у 2019 році відповідальність роботодавців у вигляді штрафних санкцій за недотримання трудового законодавства складе:

- 417 300 грн. (100 розмірів мінімальної заробітної плати) - за відмову (недопущення) державних інспекторів праці до проведення перевірки з питань легалізації (оформлення трудових відносин та виявлення нелегальних працівників);

- 125 190 грн. (30 мінімальних заробітних плат) за:
- фактичне допущення працівника до роботи без оформлення трудового договору;
- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;
- виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування і сплати ЄСВ;

- 41 730 грн. (10 мінімальних заробітних плат) за недотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці (наприклад, за несплату роботи в нічний час, роботу у вихідний або святковий день, понаднормову роботу та інші питання оплати праці);

- 41 730 грн. (10 мінімальних заробітних плат) за недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізації»;

- 12 519 грн. (3 мінімальні заробітні плати) за порушення виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю (відпускні, компенсація, індексація та ін.), більш ніж на один місяць, їх виплата в неповному обсязі;

- 4 173 грн (1 мінімальна заробітна плата) за порушення інших вимог трудового законодавства.

Крім того, у разі фактичного допущення працівника до виконання службових обов'язків без оформлення трудового договору (контракту), для керівників підприємств передбачена і адміністративна відповідальність у сумі від 8 500 до 17 000 грн. (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Штрафні санкції за порушення трудового законодавства застосовуються до роботодавців за результатами проведення планових і позапланових інспекційних відвідувань.
Першочерговими підставами для проведення інспекційних відвідувань є:
- скарга від працівника або фізичної особи про порушення його трудових прав;
- інформація, що надійшла від суду, правоохоронних та інших органів контролю, які під час своєї діяльності виявили порушення трудового законодавства;
- інформація, що надійшла від органів Пенсійного Фонду або ДФС, про наявність заборгованості з оплати ЄСВ та/або зарплати, про нарахування зарплати на умовах неповного робочого дня, про невідповідність кількості працівників обігам і обсягам виробництва, про виплату заробітної плати менше мінімальної та ін.

Зокрема, у 2018 році фахівці департаменту аналітики і контролю проінспектували 200 юридичних і фізичних осіб - підприємців на предмет дотримання законодавства про працю та зайнятість. За підсумками роботи виписано штрафів на 5,8 млн. грн.Разом з тим, для своєчасного виявлення можливих порушень, будь-який роботодавець міста може звернутися до департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради (Польський узвіз, 6, тел.: 772-27-34, 772-02-20) з проханням провести моніторинг дотримання законодавства про працю та/або інформаційно-роз'яснювальну кампанію з найбільш ефективних способів дотримання норм трудового законодавства.Департамент аналітики та контролю Одеської міської ради