1033

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за лютий 2019 року


Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 5 банківських днів лютого 2019 року склали 129,0 млн. грн., з них: податок на доходи фізичних осіб надійшов у розмірі 77,8 млн. грн.; єдиний податок - 31,1 млн. грн.; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 0,2 млн. грн.; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 1,1 млн. грн., плата за надання інших адміністративних послуг - 0,9 млн. грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 08.02.2019 р. надійшло доходів 25,6 млн.грн., з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності,- 18,0 млн.грн., коштів пайової участі - 7,6 млн.грн.
До бюджету міста Одеси в лютому 2019 р. надійшли освітня і медична субвенції в сумах 42,5 млн. грн. і 31,1 млн. грн. відповідно при затверджених планах на лютий освітньої субвенції 85,0 млн.грн., з медичної субвенції - 62,1 млн.грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 08.02.2019 року профінансовано в сумі 508,2 млн. грн.
У лютому поточного року (станом на 08.02.2019 року) фінансування видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) склало 92,3 млн. грн.

Із загальної суми витрат у лютому поточного року направлено, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери - 0,9 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 21,0 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 10,1 млн. грн .; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 0,2 млн. грн .; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 17,0 млн. грн.; заходи щодо житлово-комунальному господарства - 5,0 млн. грн. Реверсну дотацію (передача коштів до Державного бюджету) профінансовано в сумі 8,5 млн. грн. (план на лютий - 25,4 млн. грн.).

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м.Одеси в лютому поточного року профінансовані на загальну суму 4,5 млн. грн., з них на:
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси - 2,7 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги рішенням Піклувальної ради - 1,5 млн. грн.

Крім того, у лютому поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 73,1 млн. грн., яку отримали 54,6 тис. сімей.

Станом на 08.02.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 146,6 млн. грн., з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ - 13,1 млн. грн.; поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 22,5 млн. грн., погашення основної суми боргу - 106,0 млн. грн.

 

Департамент фінансів Одеської міської ради