4524

 ІНФОРМАЦІЯ

департаменту комунальної власності Одеської міської ради про проведення конкурсу на право укладання договорів оренди нежитлових приміщень, що є об’єктами комунальної власності територіальної громади 
м. Одеси
 

Назва об’єктів оренди, їх місцезнаходження, загальна вартість об’єкта та початковий розмір місячної орендної плати:

1. Нежитлове підвальне приміщення № 101, що розташоване в триповерховій будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 2. Загальна площа об’єкта оренди - 
58,1 кв.м.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати, становить  222 800,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 3 713,33 грн., ПДВ – 742,67 грн. 
Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди. 
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта – розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інше використання нерухомого майна.

2. Нежитлове приміщення першого поверху, що розташоване в одноповерховій будівлі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 (КП «Одесфарм»). Загальна площа об’єкта оренди - 18,0 кв. м.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати, становить 155 000,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 1 033,33 грн., ПДВ – 206,67 грн. 
Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди. 
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта – для розміщення аптечного пункту.

2 квітня 2019 року внесено зміні:  виключено з числа об'єктів п.3 

3. Нежитлові приміщення першого поверху, що розташовані у двоповерховій будівлі, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 49 (КПНЗ «СДЮСШОР 
ім. Литвака Б.Д.»). Загальна площа об’єкта оренди - 51,8 кв. м.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати, становить  596 000,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 3 973,33 грн., ПДВ – 794,67 грн. 
Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди. 
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта – для розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, та інше використання нерухомого майна.

4. Нежитлове приміщення першого поверху, що розташоване в триповерховій будівлі за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бул., 11 (КУ «МКЛ № 3»). Загальна площа об’єкта оренди - 39,83 кв. м.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою, яка була виготовлена для розрахунку орендної плати, становить 486 500,00 грн. Стартовий розмір орендної плати без урахування ПДВ – 3 243,33 грн., ПДВ – 648,67 грн. 
Термін оренди – 2 роки 11 місяців з дати підписання договору оренди. 
Основні вимоги до умов експлуатації об’єкта – для розміщення аптечного пункту.
Основні вимоги щодо умов конкурсу: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковою орендною платою, при обов’язковому забезпеченні виконання нижченаведених умов конкурсу; пропозиція щодо суми місячної орендної плати за відповідний профіль використання об’єкта не може бути нижча, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.10.2010 р. №1010; утримання об’єкта у відповідності до санітарно-технічних, екологічних та протипожежних норм; укладання угод про відшкодування витрат на утримання об’єктів оренди з балансоутримувачем чи з підприємствами, що безпосередньо надають такі послуги в 30-денний термін з дня підписання договору оренди; страхування об’єкта оренди на весь термін дії договору оренди у страховій компанії у порядку, визначеному чинним законодавством, на повну вартість об’єкта оренди, надати копії відповідних документів, що засвідчують виконання зазначеного зобов’язання, протягом 20 днів з часу укладання договору; використання об’єкта оренди лише за цільовим призначенням; сплата фактичних витрат за користування водою, каналізацією, газом, електроенергією, центральним опаленням, іншими комунальними послугами, для чого в місячний термін з моменту укладання договору оренди оформити окремі договори з відповідними службами; своєчасне здійснення поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок орендаря, окремо сплачувати за власні кошти плату за користування земельною ділянкою, для чого у місячний термін з дати укладання договору оренди вилучити, звернутися до управління Держкомзему у м. Одесі 
(м. Одеса, вул. Космонавтів, 36) з клопотанням про визначення нормативно-грошової оцінки землі та у п’ятиденний термін з дати утримання відповідної довідки надати податкову декларацію з плати за землю (земельний податок) до державної податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки. Якщо будинок, у якому знаходиться приміщення, є пам’ятником архітектури і містобудування, орендар несе додаткові обов’язки, які пов’язані з охороною та використанням пам’ятника містобудування та архітектури, та укладає відповідний охоронний договір у місячний термін з дати підписання договору оренди.

Переможець конкурсу зобов’язаний:
- сплатити витрати за публікацію відповідної частини інформаційного повідомлення (пропорційно витратам загальної вартості публікації згідно з платіжним дорученням, підготовленим редакцією газети «Життя в Одесі»);
- сплатити витрати за виготовлення технічної документації відповідного об’єкта;
- сплатити витрати за виготовлення незалежної експертної оцінки відповідного об’єкта;
- сплатити вартість послуг з охорони об’єкта з моменту публікації даного інформаційного повідомлення до моменту укладення договору оренди (якщо така охорона відбувалася);
- сплатити вартість витрат за нотаріальне оформлення довгострокового договору оренди (у разі необхідності таких витрат); 
- укласти договір оренди протягом 5 днів з дня затвердження результатів конкурсу.
Вказані витрати переможець конкурсу сплачує протягом 5 днів з дня затвердження результатів конкурсу відповідно до платіжних доручень, отриманих за виготовлення документів, необхідних для проведення конкурсу, стосовно об’єкта, щодо якого учасник став переможцем конкурсу. 
У випадку невиконання даних забов`язань настають наслідки, вказані у пункті 3.2 «Договору про права та обов’язки сторін під час проведення конкурсу на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси».

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до 22.04.2019 р. з 13.00 до 16.00 за адресою: вул. Артилерійська, 1, м. Одеса, 65039, у департаменті комунальної власності Одеської міської ради.

Конкурс буде проведено о 14.00 годині 29.04.2019 р. у департаменті комунальної власності Одеської міської ради за адресою: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1.
Для участі в конкурсі претендент подає:
1. Заяву до участі у конкурсі (за встановленою формою).
2. Відомості про учасника конкурсу:
фізична особа-підприємець 
- копію документа, що засвідчує особу учасника конкурсу, або нотаріально засвідчену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- довідку з ДФС про відсутність заборгованості;
- перелік номерів банківських рахунків, з яких будуть виконуватися розрахунки за оренду об’єкта;
- копію витягу про сплату єдиного податку (вид діяльності, вказаний у свідоцтві, має відповідати профілю використання приміщення, який вказується учасником конкурсу в конкурсній пропозиції); 
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або інформацію у письмовому вигляді про його відсутність.
юридична особа 
- документи, що засвідчують повноваження представника юридичної особи;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- нотаріально посвідчені копії установчих документів;
- довідку з ДФС про відсутність заборгованості/ неприбутковість організації для громадських організацій;
- баланс підприємства (форма 1);
- перелік номерів банківських рахунків, з яких будуть виконуватися розрахунки за оренду об’єкта;
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або інформацію у письмовому вигляді про його відсутність.
3. Зобов’язання щодо сплати витрат на проведення конкурсу переможцем (за встановленою формою);
4. Конкурсну пропозицію (проект договору оренди, за встановленою формою).
Зобов’язання (пропозиція) щодо виконання умов конкурсу та гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) відображаються в проекті договору оренди, підписаному уповноваженою особою учасника конкурсу і завіреному печаткою. 
Пропозиція подається окремо в запечатаному конверті формату А4 з позначкою “На конкурс по оренді об’єкта, що знаходиться за адресою: (адреса об’єкта оренди, вказаного в даному повідомленні)”.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна у робочі дні департаменту за попередньою домовленістю з працівниками відділу приватизації та конкурсних процедур, звернувшись до Департаменту за адресою: м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, каб. № 3, 5.

За додатковою інформацією звертатися до відділу приватизації та конкурсних процедур за телефонами: 705-90-35, 705-90-30.

 нами: 705-90-35,90-30.