2593

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Одеської міської ради 
«Про затвердження Правил облаштування та експлуатації пляжів міста Одеси»

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» департамент комунальної власності Одеської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження Правил облаштування та експлуатації пляжів міста Одеси» (далі – Проект).

На теперішній час порядок експлуатації пляжів міста Одеси встановлено Правилами устаткування та експлуатації пляжів міста Одеси, затвердженими рішенням Одеської міської ради від 05 квітня 2007 року № 1133-V (далі – Правила).
Правила не враховують змін, що відбулись з моменту їх прийняття на законодавчому рівні, а також не дозволяють розв’язати проблеми, що виникають на практиці у відносинах, пов’язаних із експлуатацією та користуванням пляжами.

Порядок та обмеження здійснення діяльності на пляжах врегульовано Водним кодексом України, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145 тощо.
Разом з тим, на території міста Одеси розташовані берегозахисні споруди у вигляді ділянок штучних пляжів, які є об’єктами комунальної власності та передані в оренду відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Таким чином, проектом регуляторного акта пропонується врегулювати порядок використання майна комунальної власності, а саме берегозахисних споруд у вигляді ділянок штучних пляжів.

Проект та аналіз його регуляторного впливу буде оприлюднено відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на офіційному сайті Одеської міської ради www.omr.gov.ua в розділі «Регуляторна політика» не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення. 

Зауваження і пропозиції до Проекту прийматимуться в письмовому вигляді протягом одного календарного місяця з дня його оприлюднення за адресою департаменту комунальної власності Одеської міської ради: 65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, тел./факс: 63-02-82; 33-44-39. 

 

ПРОЕКТ рішення

Аналіз регуляторного впливу

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

Типовий договор (додаток до Правил)