2704

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за квітень 2019 року

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 4 банківських дні квітня 2019 року склали 73,7 млн. грн., з них: податок на доходи фізичних осіб надійшов у розмірі 46,8 млн. грн.; єдиний податок - 15,3 млн. грн.; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 0,1 млн. грн.; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 2,9 млн. грн., плата за надання інших адміністративних послуг - 0,6 млн. грн.
До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 05.04.2019 р. надійшло доходів 71,3 млн. грн., з них: від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 54,6 млн. грн., коштів пайової участі - 16,7 млн. грн.
До бюджету міста Одеси у квітні 2019 р надійшли освітня і медична субвенції в сумах 42,5 млн. грн. і 31,1 млн. грн. відповідно при затверджених планах на квітень по освітній субвенції 85,0 млн. грн., по медичній субвенції - 62,1 млн. грн.
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 05.04.2019 року профінансовано в сумі 1 631,9 млн. грн.
У квітні поточного року (станом на 05.04.2019 року) фінансування видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) склало 96,6 млн. грн.
Із загальної суми витрат у квітні поточного року направлено, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери - 2,6 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 1,3 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 6,0 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 0,3 млн. грн .; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 6,1 млн. грн .; заходи щодо житлово-комунального господарства - 2,9 млн. грн.

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м.Одеси у квітні поточного року профінансовані на загальну суму 2,6 млн. грн., з них на:
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси та ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови - 1,0 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги за рішенням Піклувальної ради - 0,8 млн. грн.

Станом на 05.04.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 575,8 млн. грн., з яких: на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ направлено 121,5 млн. грн., поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 35,7 млн. грн., капітальний ремонт житлового фонду - 18,5 млн. грн., заміну, модернізацію ліфтів - 113,8 млн. грн., капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи фасадів і дахів будинків, розташованих в історичній частині міста, - 6,8 млн. грн., погашення основної суми боргу - 212,7 млн. грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради.