766

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за квітень 2019 року

 

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 9 банківських днів квітня 2019 року склали 257,2 млн. грн., з яких: податок на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 122,3 млн. грн. ; єдиний податок - 41,1 млн. грн.; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 0,5 млн. грн.; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 9,2 млн. грн., плата за надання інших адміністративних послуг - 1,9 млн. грн.

Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 27.03.2019 р. № 259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та такого, що ввозиться на митну територію України, палива в загальний фонд бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році», яким визначено Порядок зарахування частини акцизного податку до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році і частки зарахування акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України палива до бюджетів місцевого самоврядування в І півріччі 2019 року.

Для бюджету міста Одеси частка зарахування становить 0,030737293. (Довідка: у I півріччі 2018 року частка становила 0,030740503, у другому півріччі 2018 року - 0,033888751).

Станом на 01.04.2019 року Державною казначейською службою України не було проведено розподіл акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України палива між бюджетами місцевого самоврядування за січень-березень 2019 року.
5.04.2019 року Державною казначейською службою України в бюджет міста Одеси зараховані 55,7 млн. грн. акцизу.

Станом на 12.04.2019 року фактична сума надходжень до бюджету Одеси склала 58,9 млн. грн., з них:
• акцизного податку з виробленого в Україні палива - 11,9 млн. грн.;
• акцизного податку з ввезеного на митну територію України палива - 47,0 млн. грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 12.04.2019 р. надійшло доходів 76,2 млн. грн., з них: від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 59,5 млн. грн., коштів пайової участі - 16,7 млн. грн.

Станом на 12.04.2019 р. до бюджету міста Одеси за квітень 2019 р. надійшли освітня і медична субвенції в повному обсязі відповідно до помісячного розпису в сумах 85,0 млн. грн. і 62,1 млн. грн. відповідно.

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 12.04.2019 року профінансовано в сумі 1 811,0 млн. грн.

У квітні поточного року (станом на 12.04.2019 року) фінансування видатків загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) склало 275,7 млн. грн.

Із загальної суми витрат у квітні поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери - 102,8 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 6,0 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 13,2 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 2,6 млн. грн.; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі - 4,0 млн. грн.; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 24,0 млн. грн.; заходи щодо житлово-комунального господарства - 21,1 млн. грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету) профінансована в сумі 8,5 млн. грн. (план на квітень - 25,4 млн. грн.).

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м.Одеси у квітні поточного року профінансовані на загальну суму 10,6 млн. грн., з них на:
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси та ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради - 2,8 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги рішенням Піклувальної ради - 2,5 млн. грн.;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам - 1,3 млн. грн.;
• забезпечення надання соціальних і побутових послуг -
1,5 млн. грн.

Крім того, у квітні поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 72,9 млн. грн., яку отримали 51,3 тис. сімей.

Станом на 12.04.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 631,8 млн. грн., з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ направлено 130,0 млн. грн., поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 71,7 млн. грн., капітальний ремонт житлового фонду - 20,8 млн. грн., заміну, модернізацію ліфтів - 113,8 млн. грн., капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи фасадів і дахів будинків, розташованих в історичній частині міста, - 8,8 млн. грн., погашення основної суми боргу - 212,7 млн. грн.


Департамент фінансів Одеської міської ради