832

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-квітень 2019 року

Станом на 26 квітня 2019 року до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 2 350,0 млн. грн. без урахування одного банківського дня планові показники 4-х місяців п.р. вже виконані на 100,9%.

Надходження доходів загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів) станом на 26.04.2019 року склали 2 263,4 млн. грн., або 100,8% до затверджених планових показників на січень-квітень 2019 року. Додатково до бюджету міста надійшло 17,8 млн. грн. У порівнянні з січнем-квітнем 2018 року надходження збільшилися на 273,8 млн.грн., або 13,8%.

За всіма основними джерелами доходів бюджету міста Одеси планові показники 4-х місяців 2019 року виконано.
Основним бюджетоутворюючим джерелом загального фонду бюджету міста Одеси є податок на доходи фізичних осіб, який становить 56,6% надходжень загального фонду. Фактичні надходження за 4 місяці 2019 р. без урахування одного банківського дня склали 1 281,8 млн. грн., темп росту надходжень до січня-квітня 2018 року склав 117,6%, або більше на 191,9 млн. грн.

Крім того, станом на 26.04.2019 року до бюджету надійшли:
- єдиний податок (17,6% надходжень загального фонду) в сумі 398,0 млн. грн. (порівняно з січнем-квітнем 2018 року надходження збільшилися на 68,6 млн. грн., або 20,8%),
- плата за землю (10,7% надходжень загального фонду) в сумі 226,9 млн. грн. (порівняно з січнем-квітнем 2018 року надходження збільшилися на 3,2 млн.грн., або 1,4%),
- акцизний податок - 142,7 млн. грн.

Станом на 26 квітня 2019 року до бюджету розвитку (без урахування трансфертів) надійшло доходів 85,3 млн. грн., з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 66,5 млн. грн., коштів пайового участі - 18,8 млн. грн. Річний план виконано на 52,3%.
У січні-квітні 2019 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі згідно з помісячним розписом:
• освітня субвенція в сумі 340,2 млн. грн.;
• медична субвенція в сумі 248,4 млн. грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 26.04.2019 року профінансовано в сумі 2 184,4 млн. грн.

Із загальної суми видатків за січень-квітень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери - 1 179,9 млн. грн.; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, - 115,9 млн. грн.; харчування в закладах освіти та охорони здоров'я - 75,1 млн. грн.; медикаменти в закладах охорони здоров'я - 21,7 млн. грн.; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі - 9,8 млн. грн.; дотацію на функціонування міського електротранспорту - 133,6 млн. грн.; заходи щодо житлово-комунального господарства - 182,9 млн. грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету) профінансована в повному обсязі від плану на січень-квітень у сумі 101,7 млн. грн.

Заходи з виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення м.Одеси за січень-квітень поточного року профінансовані на загальну суму 130,0 млн. грн., з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) - 3,0 млн. грн.;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім'ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сімей військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, - 8,3 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси та ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради - 19,5 млн. грн.;
• надання адресної грошової допомоги відповідно до рішень Піклувальної ради - 13,9 млн. грн.;
• надання фінансової допомоги дітям-сиротам, багатодітним сім'ям та сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, і дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, - 3,0 млн. грн.;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам - 4,1 млн. грн.;
• забезпечення надання соціальних і побутових послуг -
3,0 млн. грн.;
• надання пільг окремим категоріям громадян по оплаті послуг зв'язку - 1,4 млн. грн.;
• надання адресної одноразової матеріальної допомоги до 75-річчя визволення міста Одеси від нацистських окупантів 33,6 тис. осіб - ветеранам Другої світової війни (зокрема учасникам визволення міста Одеси, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни та сім'ям загиблих воїнів, дітям війни) - 65,5 млн. грн.

Крім того, за січень-квітень поточного року за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України виплачено допомогу сім'ям з дітьми в сумі 310,6 млн. грн., яку отримали 55,3 тис. сімей.

Станом на 26.04.2019 року за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки в сумі 754,1 млн. грн., з яких: на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ направлено 179,7 млн. грн., поліпшення стану вулично-дорожньої мережі - 79,3 млн. грн., капітальний ремонт житлового фонду - 35,4 млн. грн., заміну, модернізацію ліфтів - 133,4 млн. грн., капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи фасадів і дахів будинків, розташованих в історичній частині міста, - 10,0 млн. грн., погашення основної суми боргу - 212,7 млн. грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради