894

З метою реалізації Міської цільової програми «Рівність» на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 262-VII, департамент внутрішньої політики Одеської міської ради оголошує з 03 червня 2019 року конкурс з визначення програм (проектів, заходів) громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету м. Одеси.

Для отримання фінансової підтримки Громадські організації в установлений термін подають до Конкурсної комісії заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою та такі документи:
- копію статуту (Положення) Громадської організації;
- протокол засідання (витяг з протоколу) установчих зборів Громадської організації про обрання складу керівництва;
- копію звіту про діяльність Громадської організації за відповідний рік за формою, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 23 листопада 2016 року № 221;
- інформацію про напрямки та обсяги використання бюджетних коштів на поточний рік;
- опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), за встановленою формою.

Опис програм (проектів, заходів) повинен висвітлювати мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід реалізації програм (проектів, заходів), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

Громадські організації, які попередньо отримували кошти з бюджету м. Одеси, подають також звіт про їх використання в розрізі напрямків використання бюджетних коштів.
Конкурсні пропозиції можуть подавати Громадські організації, які є юридичними особами та здійснюють свою діяльність на території м. Одеси не менше одного року до дати оголошення про проведення Конкурсу.

Конкурсні пропозиції та повний комплект документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати в Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Косовська, 2д, чотириповерхова будівля, 4 поверх, каб. № 424.
Відповідальна особа: Шубакова Катерина Леонідівна, телефон для довідок: 705-40-64.

Усі документи, що складають друкований варіант, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній документації, несе учасник конкурсу.

Кінцевий термін приймання конкурсної документації – 02 липня 2019 року. Конкурсна документація, подана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.

Оцінювання конкурсною комісією поданих конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу.

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: 65074, м. Одеса, вул. Косовська, 2д, чотириповерхова будівля, 4 поверх, каб. № 424, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 09:00 до 13:00 год., з 14:00 до 17:00 год., тел. 705-40-64, politica@omr.gov.ua