573

На останній сесії Одеської міської ради депутати затвердили Міську цільову програму з реалізації сімейної та гендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки.

Ухвалення цієї Програми обумовлене необхідністю реалізації на місцевому рівні сучасної державної сімейної та гендерної політики, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї та кожного з її членів, повної реалізації сім'єю своїх функцій, поліпшення життєвого рівня, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства, формування гендерної культури населення, запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидія торгівлі людьми.

Програма розрахована на 3 роки. Загальний обсяг фінансування становить 14673 тис. грн.

Основні напрямки Програми:

інформаційно-аналітичне забезпечення, співпраця з неурядовими організаціями (проведення щорічної Одеської жіночої конференції, форумів, семінарів, круглих столів з питань сімейної та гендерної політики, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми);
сімейна політика (проведення святкових заходів для дітей, підготовка нагородних матеріалів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на підготовку до сімейного життя);
запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі (проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення діяльності мобільних бригад із соціально-психологічної допомоги у всіх районах міста, створення притулків для постраждалих від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі);
гендерна політика (аналіз міських програм з впровадження гендерного підходу, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, проведення конкурсу аматорських соціальних відеороликів «STOPбуллінг» і конкурсу малюнків «Як я розумію гендер» серед учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, створення та утримання жіночого центру «HUB»);
протидія торгівлі людьми (проведення семінарів для фахівців, які можуть стикатися з особами групи ризику або постраждалими від торгівлі людьми, забезпечення інформованості населення про сучасні прояви торгівлі людьми, надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми і потребують термінової допомоги).

Реалізація Програми дозволить ефективніше забезпечити впровадження заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї; рівної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності; попередження домашнього насильства у всіх його проявах, протидія торгівлі людьми з використанням принципів системності, координації взаємодії виконавчих органів міської ради, громадських організацій та самих громадян, які потребують допомоги.