1003

Про проведення конкурсу з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету Одеси у 2019 році

 З метою реалізації Міської цільової програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019 – 2020 роки департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради оголошує з 27 червня 2019 року конкурс з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2019 році.

Мета конкурсу

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення.

Умови конкурсу
У 2019 році конкурс з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення проводиться за напрямком:
 надання соціальної послуги посередництва (медіації) сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Конкурс проводиться відповідно до вимог Положення про умови та порядок здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету м. Одеси, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 25.04.2019 року № 314.
Організації, що беруть участь у конкурсі, повинні надавати соціальні послуги з обов’язковим дотриманням вимог відповідного стандарту, а саме:
 наказу Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 року № 892 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)».
Зміст соціальних послуг повинен відповідати вказаному стандарту з обов’язковим дотриманням норм часу на надання однієї послуги.

Обсяг бюджетних коштів
До фінансування соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення залучаються кошти міського бюджету в обсязі 150,00 тис. грн.

Вимоги до учасників конкурсу

1. До участі в конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи, у тому числі громадські формування, та фізичні особи - підприємці, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до оголошення про проведення конкурсу та мають право надавати соціальні послуги, відповідно до критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги».

2. Організації, що беруть участь у конкурсі, повинні мати:
2.1. Наявні статутні документи та документи, які надають право надавати соціальні послуги;
2.2. Матеріально - технічну базу, необхідну для якісного надання соціальних послуг;
2.3. Працівників, які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності у сфері надання відповідних соціальних послуг.

3. Організації, що беруть участь у конкурсі, не повинні:
3.1. Перебувати у стадії припинення, або бути визнані в установленому порядку банкрутами;
3.2. Мати порушення бюджетного законодавства;
3.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом;
3.4. Мати заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Порядок та умови подання конкурсної документації

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають конкурсну пропозицію (за бажанням в окремому запечатаному конверті), складену за формою, що додається (Додаток 1 до оголошення).

До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:
• копію статуту (Положення) організації;
• копію рішення територіального органу ДФС про включення організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 
• довіреність (витяг з протоколу на члена Організації – керівника проекту, якщо керівник проекту не є керівником організації);
• баланс за попередній рік (для юридичної особи) / податкову декларацію платника єдиного податку (для фізичної особи – підприємця) за попередній рік;
• копію паспорта та ідентифікаційного коду для фізичної особи – підприємця;
• довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видану не раніше дати оголошення конкурсу;
• лист - згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних;
• копії відповідних документів (диплом, сертифікат, свідоцтво тощо), які підтверджують наявність спеціальної підготовки у медіатора, виданих навчальним закладом або організацією, що здійснила таку підготовку в Україні або за її межами;
• інші документи, що характеризують роботу організації.

Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців буде отримана Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради самостійно з бази даних, що відноситься до відкритих даних.

Всі надані копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника, або уповноваженої особи та печаткою організації (у разі наявності).

Повний комплект конкурсної документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д, чотириповерхова будівля, 3 поверх, каб. № 335.
Відповідальна особа: Рогачевська Вікторія Володимирівна, телефон для довідок: 705-14-61.
Усі документи, що складають друкований варіант, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
Електрона копія документів, що складають конкурсну документацію, подається разом із друкованим варіантом. Документи, надіслані факсом, розглядатися не будуть. Форми документів, заповнені частково, або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою, із зазначенням повного найменування недержавного суб’єкта за підписом керівника або уповноваженої особи, скріпленим печаткою (у разі наявності);
2) детальний зміст соціальної послуги з обов’язковим дотриманням відповідного соціального стандарту надання соціальних послуг;
3) опис конкурсної пропозиції з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення із зазначенням строків, періодичності та відповідальних виконавців, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) соціального замовлення, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) соціального замовлення;
4) детальний розрахунок вартості 1 людино - хвилини (години) надання соціальних послуг;
5) чисельність, що планується (гранична) отримувачів соціальних послуг;
6) листи - підтвердження недержавних суб’єктів, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) соціального замовлення);
7) інформацію про діяльність недержавного суб’єкта, зокрема досвід надання аналогічних соціальних послуг із зазначенням джерел фінансування, наявну матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;
8) реєстр поданих документів.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній документації, несе учасник конкурсу.

Кінцевий термін приймання конкурсної документації – 29 липня 2019 року. Конкурсна документація, подана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.

Оцінювання конкурсною комісією поданих конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу – до 03 серпня 2019 року. 

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська 2Д, чотириповерхова будівля, 3 поверх, каб. № 335, щодня, крім вихідних та святкових днів, з 09:00 до 13:00 год, з 14:00 до 17:00 год, тел. 705-14-61, vrogachevskaya@dpsp-omr.odessa.ua 

ДОДАТКИ