919

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року № 465 затверджено Положення, яким визначено механізм організації здійснення і ведення наставництва над дитиною.

Наставництво - добровільна безкоштовна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає в установі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки і допомоги.

Метою наставництва є підготовка дитини до самостійного життя шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у власних силах, формування культурних і моральних цінностей.

Наставником може бути повнолітній дієздатний громадянин України, який пройшов тренінг з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя.

Головна відмінність наставництва від усиновлення або інших сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, полягає в тому, що між наставником і дитиною не виникає сімейних або будь-яких інших правових відносин. Водночас наставник допомагає дитині в засвоєнні норм і моделей поведінки, прийнятих у суспільстві, з метою подальшої адаптації дитини до життя в соціумі. Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини (без згоди - тільки у випадку, якщо дитина, у зв'язку зі своїм віком або станом здоров'я, не може усвідомити факт наставництва).

Практика наставництва діє в Україні протягом багатьох років.

В Одесі 6 осіб пройшли навчання і готові допомагати розвивати потенціал дитини, визначати її життєві цілі і бути їй другом.

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, усиновителям та наставникам.

Щоб стати наставником, необхідно:

1. Звернутися до Одеського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді (ОМЦСССДМ).

2. Отримати консультацію психолога.

3. Надати необхідний пакет документів:

- заяву;

- копію паспорта громадянина України;

- довідку про наявність чи відсутність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

- медичну довідку про стан здоров'я.

4. Пройти 4-денний тренінг для наставників (з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя) і отримати висновок Одеського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді (ООЦСССДМ) про те, що Ви можете здійснювати діяльність з наставництва.

5. Висновок тристороннього договору (за згодою дитини): наставник - ОМЦСССДМ - установа.

Для отримання більш докладної інформації з цього питання необхідно звертатися в Одеський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 7, тел: 784-92-67, 784-92-17.