527

Моніторинг основних показників ринку праці Одеси свідчить про збереження стабільної позитивної динаміки.
Станом на 1 серпня на обліку в міській службі зайнятості перебувало 1,9 тис. безробітних: 65% - жінки, 35% - молодь у віці до 35 років. Майже три чверті безробітних мають вищу освіту.

Всього протягом січня-липня 2019 року 1,8 тис. роботодавців заявили в службу зайнятості понад 9 тис. вакансій, з них: 42% - вакансії для службовців, 45,6% - для робочих спеціальностей, 12,4% - для осіб, які не мають професії. Середній розмір заробітної плати в заявлених вакансіях склав 6027,0 грн.

Збільшення кількості пропозицій роботи дозволило працевлаштувати з початку року 2,4 тис. шукачів роботи, що на 5,3% більше, ніж в аналогічному періоді 2018 року.

Структура зареєстрованих безробітних у розрізі професійно-кваліфікаційного складу залишається фактично незмінною: 83,5% становлять службовці, 14,3% - робітники, 2,2% - особи без професії.

Сьогоднішній ринок праці можна назвати «ринком кандидата», коли шукач вибирає роботодавця, а не навпаки. Наразі по багатьох позиціях попит на кандидатів продовжує перевищувати пропозицію на ринку.

Динаміка попиту на робочу силу і пропозиції працівниками своїх послуг за професійними групами, відповідно до статистичної інформації, наведена в таблиці.
(на кінець липня, особа)

 

Кількість зареєстрованих безробітних

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад)

Навантаження на одне вільне

робоче місце (вакантну посаду)

Всього
1920
3614
1

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управляючі)

686
198
3
Професіонали
432
495
1
Спеціалісти
334
461
1

Технічні службовці

148
139
1

Працівники сфери торгівлі і послуг

127
419
-

Кваліфіковані працівники сільського і лісного господарств, риборозведення і риболовства

2
20
-

Кваліфіковані працівники з інструментом

52
852
-

Працівники з обслуговування, експлуатації і контролю за роботою технологічного обладнання, зборки обладнання і машин

96
546
-

Найпростіші професії і особи без професії

36
484
-

 

По професійних групах найбільша кількість вакансій на кінець липня 2019 року спостерігалася серед кваліфікованих працівників з інструментом (23,6% від загальної кількості заявлених вакансій).
Диспропорція попиту на робочу силу і її пропозицію обумовлює, з одного боку, вимушену незайнятість, з іншого - кадровий дефіцит.

З метою забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня претендентів на роботу потребам роботодавців протягом січня-липня 421 безробітний проходив навчання.

Для запобігання безробіттю в молодіжному середовищі активно проводиться профорієнтаційна робота з популяризації робітничих професій та технічних спеціальностей, які користуються підвищеним попитом на місцевому ринку праці.

Всього у звітному періоді службою зайнятості надано 42,9 тис. профорієнтаційних послуг, якими охоплено 30,5 тис. осіб, з яких 18,6 тис. школярів.

Активними формами зайнятості (працевлаштування, професійне навчання, громадські роботи) було охоплено понад 3 тис. безробітних громадян.

Станом на 1 серпня 2019 року рівень зареєстрованого безробіття в місті склав 0,3%.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради