651

Відповідно по Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115» повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладання колективних договорів, змін і доповнень до них. 

Вищезазначеною постановою викладена нова редакція порядку повідомної реєстрації колдоговорів. Так, сторонам договору необхідно подати до реєструючого органу один екземпляр договору разом з додатками та супровідним листом в одному із наступних виглядів:
• паперовий документ з прошитими і пронумерованими сторінками; 
• оригінал електронного документу з кваліфікованими цифровими підписами; 
• електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою. 

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу, про що письмово повідомляється сторонам, які подали документи. Останній опубліковує на своєму офіційному сайті щомісячний реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них, а також їхній текст і рекомендації стосовно приведення договору у відповідність до вимог законодавства (у разі їх наявності).
Текст договору, змін та доповнень до нього опубліковуються, за винятком інформації, доступ до якої обмежено законом або відповідним рішенням сторін. У разі прийняття сторонами рішення про належність тієї чи іншої інформації до категорії з обмеженим доступом, про це необхідно вказати в супровідному листі. 

Екземпляр колективного договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій чи електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни його новим документом.
Додаткові роз’яснення щодо порядку повідомної реєстрації колдоговорів можна отримати в реєструючому органі - управлінні праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресою: вул. Льва Толстого, 7. 

Прийом документів проводиться у понеділок, середу, п’ятницу з 10:00 до 13:00.

Електронна адреса: trud.dpsp@omr.odessa.ua
Довідки за телефонами: 726-66-69, 728-29-15.