1755

В Одесі реалізується право дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, залучення батьків до участі в освітньому процесі шляхом створення інклюзивних класів та груп.

У 2019/2020 н.р. для дітей з особливими освітніми потребами в трьох спеціальних закладах освіти Одеси будуть функціонувати 30 класів (у 2018-2019 н. р. – 22 класи).

З метою забезпечення рівного доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами у 2019/2020 навчальному році в закладах загальної середньої освіти міста будуть функціонувати 111 інклюзивних класів, в яких будуть навчатися 174 дитини з особливими освітніми потребами (у 2018-2019 н. р. – 81 інклюзивний клас, 138 дітей).

У 2019/2020 н.р. в закладах дошкільної освіти будуть функціонувати 16 інклюзивних груп, до яких зарахована 41 дитина з особливими освітніми потребами.

В Одеських загальноосвітних школах: №№ 8, 12, 37, 43, 44, 46, 51, 55, 62, 71, 72, 77, 78, 103, ліцеї «Європейський» створені ресурсні кімнати.

У місті створені 8 інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ), які забезпечують проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. На сьогодні до центрів звернулися батьки 700 дітей. Із них 538 вже отримали висновок про результати комплексної оцінки розвитку дитини з визначенням особливостей її освітніх потреб.

Субвенція з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів у 2019 році склала понад 800 тис. грн.

На придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат була отримана субвенція в сумі 2 772 774 грн. Ремонтні роботи в цих кімнатах були проведені за кошти місцевого бюджету.

Впровадження ранньої допомоги дітям з особливими освітніми потребами розпочато в закладах дошкільної освіти. На підтримку вказаної категорії дітей направлена субвенція з місцевого бюджету у розмірі понад 230 тис. грн., що дасть можливість для проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять і придбання відповідного обладнання.