644

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на межах санітарно-захисних зон потенційно небезпечних об'єктів м.Одеси, у прибережній зоні, а також у парках і скверах згідно із затвердженим планом-графіком.

За третій квартал 2019 року виконано 305 спостережень з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій забруднюючих речовин газоаналізаторами. Вироблено 2 440 визначень забруднюючих речовин по 8-ми інгредієнтах - діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

За результатами моніторингу у встановлених точках контролю на території міста (Автовокзал, пр-т Небесної сотні, вул. Паустовського/Добровольського, Іванівський шляхопровід, вул. В. Арнаутська/вул. Старопортофранківська, Митна площа, вул. Семена Палія) спостерігаються незначні перевищення гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному по оксиду вуглецю, озону, сірководню, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу і сумі вуглеводнів.

У прибережній зоні, а також у парковій зоні міста моніторинг показав мінімальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. 

Службою екологічного контролю відпрацьовано 18 скарг від жителів міста.