553

Про проведення конкурсу з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2019 році

З метою реалізації Міської цільової програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки департамент охорони здоров’я Одеської міської ради оголошує з 30 жовтня 2019 року конкурс з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету м. Одеси у 2019 році.

Мета конкурсу

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг із використанням механізму соціального замовлення, щодо виконання заходу програми «Надання соціальних послуг особам, які живуть з ВІЛ».
Цільовою аудиторією визначена соціальна група – ВІЛ-інфіковані вагітні. Щороку в пологових будинках міста народжується 110 - 120 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів, з яких 30-40% це одинокі матері, малозабезпечені або багатодітні сім’ї.
Проблемним питанням є відсутність можливості матерів купувати молочні суміші для новонароджених на перший місяць життя, тому що новонароджені від ВІЛ-інфікованих матерів після пологів знаходяться на штучному годуванні. У середньому для одної дитини на місяць необхідно 10 пачок молочної суміші «Нестожен - 1» або «Нутрілон - 1». У подальшому, після реєстрації дитини та взяття її під медичне спостереження у дитячому лікувальному закладі мати отримує вищезазначені суміші безкоштовно.


Умови конкурсу
У 2019 році конкурс з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення проводиться за напрямком:
послуги з надання соціальної допомоги код 85310000 – 5 згідно Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, а саме ВІЛ – інфікованим матерям, які знаходяться в скрутному соціально – економічному становищі (одинокі матері, малозабезпечені, багатодітні або належать до ключових груп ризику інфікування ВІЛ) з метою недопущення передачі ВІЛ новонародженій дитині через молоко матері.

Зміст предмету закупівлі:
Формування та підтримка у ВІЛ – інфікованої матері прихильності до медичних послуг, пов’язаних з недопущенням передачі ВІЛ новонародженій дитині та диспансеризації дитини на протязі 30 діб від моменту народження дитини, шляхом проведення структурованих індивідуальних тематичних сесій, забезпечення її соціальними наборами, забезпечення матері молочними сумішами «Нестожен - 1» або «Нутрілон - 1» для штучного годування дитини та засобом від дитячих кишкових кольок типа «Боботік», для 10 осіб, 1 послуга на 1 особу в місяць.

Конкурс проводиться відповідно до вимог Положення про умови та порядок здійснення соціального замовлення за рахунок коштів бюджету м. Одеси, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 25.04.2019 року № 314.
Організації, що беруть участь у конкурсі, повинні надавати соціальні послуги з обов’язковим дотриманням вимог відповідного стандарту, а саме:
Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.19
Зміст соціальних послуг повинен відповідати вказаному стандарту з обов’язковим дотриманням норм часу на надання однієї послуги.

Обсяг бюджетних коштів
До фінансування соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення залучаються кошти міського бюджету в обсязі 150,00 тис. грн.

Вимоги до учасників конкурсу

1. До участі у конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи, у тому числі громадські формування, та фізичні особи - підприємці, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше, ніж за шість місяців до оголошення про проведення конкурсу та мають право надавати соціальні послуги, відповідно до критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги».

2. Організації, що беруть участь у конкурсі повинні мати:
2.1. Наявні статутні документи, та документи, які надають право надавати соціальні послуги;
2.2. Матеріально - технічну базу, необхідну для якісного надання соціальних послуг;
2.3. Працівників, які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності у сфері надання відповідних соціальних послуг.
2.4. Досвід роботи працівників які мають право надавати соціальні послуги складає не менш трьох років;
3. Організації, що беруть участь у конкурсі не повинні:
3.1. Перебувати у стадії припинення, або бути визнані в установленому порядку банкрутами;
3.2. Мати порушення бюджетного законодавства;
3.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом;
3.4. Мати заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Порядок та умови подання конкурсної документації

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають конкурсну пропозицію (за бажанням в окремому запечатаному конверті) складену за формою, що додається (Додаток 1 до оголошення).

До конкурсної пропозиції учасники конкурсу додають:
• копію статуту (Положення) організації;
• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на поточну дату;
• копію рішення територіального органу ДФС про включення організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
• довіреність (витяг з протоколу на члена Організації – керівника проекту, якщо керівник проекту не є керівником організації);
• баланс за попередній рік (для юридичної особи)/ податкову декларацію платника єдиного податку (для фізичної особи – підприємця) за попередній рік;
• копію паспорту та ідентифікаційного коду для фізичної особи – підприємця;
• довідку територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видану не раніше дати оголошення конкурсу;
• лист – згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних;
• розрахунок вартості послуги;
• портфоліо попередньої діяльності;
• резюме персоналу, який залучається до надання соціальної послуги;
• інші документи, що характеризують роботу організації.

Всі надані копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника, або уповноваженої особи та печаткою організації (у разі наявності).

Повний комплект конкурсної документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати до Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2Д.
Відповідальні особи:
Самокіш В’ячеслав Іванович, Словесник Юлія Олександрівна, телефон для довідок: 753-16-32

Усі документи, що складають друкований варіант, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.
Електрона копія документів, що складають конкурсну документацію, подається разом із друкованим варіантом. Документи надіслані факсом розглядатися не будуть. Форми документів, заповнені частково, або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити:
1) заяву про участь у конкурсі, складену за затвердженою формою, із зазначенням повного найменування недержавного суб’єкта за підписом керівника або уповноваженої особи, скріпленим печаткою (у разі наявності);
2) детальний зміст соціальної послуги з обов’язковим дотриманням відповідного соціального стандарту надання соціальних послуг;
3) опис конкурсної пропозиції з надання соціальних послуг шляхом здійснення соціального замовлення із зазначенням строків, періодичності та відповідальних виконавців, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) соціального замовлення, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) соціального замовлення;
4) детальний розрахунок вартості 1 людино – хвилини (години) надання соціальних послуг;
5) чисельність, що планується (гранична) отримувачів соціальних послуг;
6) листи - підтвердження недержавних суб’єктів, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) соціального замовлення);
7) інформацію про діяльність недержавного суб’єкта, зокрема досвід надання аналогічних соціальних послуг із зазначенням джерел фінансування, наявну матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення;
8) реєстр поданих документів.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній документації, несе учасник конкурсу.
Кінцевий термін приймання конкурсної документації –30 листопада 2019 року.

Конкурсна документація, подана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.
Оцінювання конкурсною комісією поданих конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу – до 05 грудня 2019 року.


Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: 65017, м. Одеса, вул. Косовська 2Д, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 09:00 до 13:00 год., з 14:00 до 17:00 год, тел. 753-16-32, tender_gorzdrav@ukr.net

ДОДАТКИ