2071

Врегулювання сімейних та спадкових спорів за допомогою медіації

Що таке медіація і хто такий медіатор?

Медіація — це процедура врегулювання конфлікту (спору) шляхом переговорів його учасників за допомогою та за підтримки медіатора.
Медіатор — це спеціально підготовлений нейтральний посередник, який підтримує сторони в їх прагненні вирішити конфлікт мирним шляхом.
Медіатор допомагає:
організувати та провести переговори, налагодити мирне спілкування та досягти порозуміння;
виявити реальні потреби та інтереси, сторін знайти оптимальний варіант вирішення спору.

Медіатор:
• не є суддею, представником чи адвокатом жодної зі сторін;
• не оцінює сторони та їх роль у конфлікті не шукає винних;
• не шукає винних;
• не засуджує жодну зі сторін;
• не приймає рішення щодо суті конфлікту;
• не дає порад щодо можливих варіантів вирішення конфлікту.

У яких цивільних спорах доцільно звертатися до процедури медіації?

Такими є практично усі цивільні спори, учасники яких зацікавлені у вирішенні питання без тривалого судового розгляду та готові докласти зусиль для мирного виходу з конфлікту. Найбільш корисною є медіація у сімейних та спадкових спорах, оскільки вона може допомогти зберегти нормальні стосунки між членами сім’ї і відновити їхнє спілкування з приводу спільних інтересів (виховання дітей, підтримка непрацездатних членів сім’ї, управління спільним майном тощо).

Обмеженням для проведення медіації у сімейних конфліктах може бути наявність випадків домашнього насильства.

Сімейна медіація допомагає мирним шляхом вирішити конфлікти, які виникають з питань:

розлучення подружжя; поділу майна подружжя;

стягнення аліментів;

визначення місця проживання дитини та участі кожного з батьків у її вихованні;

влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, піклування);

позбавлення батьківських прав;

організації життя сім’ї (розподіл прав та обов’язків, майнові відносини);

відносин між батьками та дітьми, іншими членами сім’ї.

Медіація в спадкових справах допомагає: поділити спадкове майно; знайти порозуміння та відновити стосунки між спадкоємцями; вирішити інші спірні питання, пов’язані з прийняттям та оформленням спадщини; встановити порядок користування спільним майном.

Переваги медіації у вирішенні сімейних та спадкових спорів:

• економія фінансів: витрати на медіацію є меншими, ніж судові витрати. Медіація також може здійснюватися і на безоплатній основі;
• економія часу: медіація є швидшою за судовий процес;
• збереження відносин: медіація відновлює повагу один до одного та сприяє збереженню відносин у сім’ї чи нормальному спілкуванню між подружжям, яке розлучилося, родичами чи спадкоємцями;
• гнучкість: порядок і час проведення медіації встановлюється за домовленістю між сторонами та медіатором і не залежить від розкладу роботи суду;
• ефективність: рішення за взаємною згодою приймають самі учасники конфлікту, що зумовлює високий ступінь їх добровільного виконання;
• конфіденційність: інформація, отримана під час медіації, не розголошується;
• добровільність: учасники дають згоду на участь у медіації і можуть вийти з процесу в будь-який момент;
• ніхто не програє: медіація спрямована на виявлення та задоволення інтересів обох сторін ;
• забезпечення інтересів дитини: медіація дозволяє якнайкраще врегулювати участь обох батьків та інших членів сім’ї в утриманні та вихованні дитини.

Що ви можете отримати в результаті медіації:

• Вирішення наявного конфлікту, яке відповідатиме саме вашим потребам та інтересам.
• Економію вашого часу та грошей.
• Збереження вашого здоров’я завдяки зменшенню стресу.
• Уникнення тривалих судових процесів, що потребуватимуть вашої участі.
• Можливість зберегти стосунки та відновити спілкування з іншою стороною.
• Конфіденційність інформації щодо конфлікту та досягнутих домовленостей.
• Можливість збереження психологічного комфорту вашої дитини (у спорах, які стосуються інтересів дитини).

Як можуть бути оформлені домовленості, досягнуті за результатами медіації?

• Угода за результатами медіації (медіаційна угода), у якій викладаються всі досягнуті сторонами домовленості з визначенням строків та умов їх реалізації, а також прав і обов’язків кожної сторони;
• Інший цивільно-правовий договір, у якому визначаються права та обов’язки учасників щодо окремих питань, з яких досягнуто домовленість (наприклад, нотаріально посвідчений договір дарування майна);
• мирова угода, у якій викладаються всі досягнуті сторонами домовленості, що стосуються предмету позову (у разі наявного судового провадження).

Куди можна звернутись за послугою медіації?

На базі Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 2019 році відкрито кабінет медіації для того, щоб безоплатно вирішити сімейний або спадковий спір за допомогою медіатора, можна звернутись до :
- Одеського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Коблевська, 40, тел. (048) 726-14-44,
- Першого одеського бюро правової допомоги: м. Одеса, вул. Разумовська, 37. Телефон: (048) 732 18 37,
- Другого одеського бюро правової допомоги: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 1. Телефон: (048) 723 19 09.