2144

Муніципальною екологічною пересувною лабораторією комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» з 01 по 07 листопада 2019 року здійснено моніторинг атмосферного повітря м. Одеси в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на кордонах санітарно-захисних зон потенційно-небезпечних об'єктів м. Одеси, в прибережній зоні, а також в парках і скверах, згідно затвердженого плану-графіка, за 8-ма інгредієнтами забруднюючих речовин - діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

За результатами мониторингу, на перетині транспортних магістралей міста спостерігалося незначне перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по оксиду вуглецю 1,14 (вул Паустовського/пр-т Добровольського) та сумі вуглеводнів 1,2-1,3 (Автовокзал, 2-а Застава).

За результатами моніторингу якості повітря м. Одеса, проведеного Одеським державним екологічним університетом (вул. Львівська,15), станом на 07 листопада 2019 року, індекс забруднення атмосфери становить: максимально разовий – 1,2; середньодобовий - 4,0. Стан атмосфери характеризується як слабо забруднений.

Спостереження за станом атмосферного повітря проводяться сертифікованими приладами, що пройшли метрологічну повірку приладів з моніторингу відповідно до вимог та стандартів України.