582

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень 2020 року

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 15 банківських днів січня 2020 року склали 371,6 млн грн.

Станом на 24.01.2020 р. надходження до загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) склали 366,9 млн грн, з них: податок на доходи фізичних осіб - 208,0 млн грн, єдиний податок - 96,2 млн грн, плата за землю - 18,7 млн грн, акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 2,4 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 24.01.2020 р. надійшло 4,6 млн грн, з них: від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 3,4 млн грн, коштів пайової участі - 1,2 млн грн. 

Станом на 24.01.2020 р. до бюджету міста Одеси за січень 2020 р. надійшли освітня і медична субвенції в повному обсязі відповідно до помісячного розпису в сумах 83,2 млн грн і 67,6 млн грн відповідно.

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування субвенцій з Державного бюджету України на виконання державних програм соціального захисту) станом на 24 січня 2020 року профінансовано у сумі 200,5 млн грн.

Із загальної суми видатків за січень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 85,6 млн грн, або 42,7 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; оплату енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 0,7 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 0,2 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 0,2 млн грн; дотацію на функціонування міського електротранспорту – 23,1 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 67,8 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у сумі 18,4 млн грн (план на січень – 27,6 млн грн).

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси у січні поточного року профінансовано в сумі 1,8 млн грн, з них на:
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 0,6 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси и ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови – 0,3 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 0,3 млн грн;
• виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 0,2 млн грн.

 

Департамент фінансів Одеської міської ради