492

У серпні 2020 року в Одесі заплановано проведення Відкритого освітнього форуму-2020 «Освітні перлини Одеси».
Головна мета форуму: обговорення пропозицій щодо змін в освіті, обмін досвідом стосовно їх впровадження з метою формування конкурентоспроможних учнів, здатних вільно і швидко адаптуватися в умовах інформаційного суспільства та європейської інтеграції України.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради запрошує до участі у форумі спікерів, які бажають поділитися цікавим досвідом щодо модернізації галузі «Освіта» за такими тематичними напрямками роботи:
- компетентнісний підхід – основа якості змін освітнього процесу;
- здоров’язбереження, проєктування та планування освітнього простору як стратегічного ресурсу інноваційного розвитку;
- практика усвідомленості в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти;
- педагогіка партнерства. Гуманізація взаємин педагога та дитини: дитиноцентристський акцент;
- психолого-педагогічний контекст розвитку професійної компетентності вчителя;
- сучасний освітній менеджмент;
- як працює STEM-освіта в закладі загальної середньої освіти;
- профорієнтація – підготовка молоді до самовизначення та свідомого вибору професії;
- LEGO – ігри або навчання;
- PISA – міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів;
- інклюзія: виклики сьогодення та шляхи вирішення;
- розвиток авторських шкіл в Україні.

Для того щоб стати спікером Відкритого освітнього форуму-2020, необхіднозаповнити заявку на сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради.