465

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, кордонах санітарно-захисних зон потенційно небезпечних об'єктів Одеси, в прибережній зоні, а також парках і скверах, згідно затвердженому плану-графіку.

За звітний період виконано 192 спостереження з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій забруднюючих речовин газоаналізаторами. Проведено 1 536 визначень забруднюючих речовин по 8 інгредієнтам: діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

За результатами моніторингу у встановлених точках контролю на території міста (залізничний вокзал, Об’їзна дорога (два стовпа), Іванівський шляхопровід, вул. Хуторська/вул. Степова, вул. Семена Палія спостерігалися незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному по оксиду вуглецю, озону, сірководню, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу та сумі вуглеводнів.

Службою екологічного контролю відпрацьовано вісім скарг від жителів міста.