1545

28 квітня 2020 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) №306 від 22.04.2020 р., якою, на виконання ст. 471 Закону України «Про зайнятість населення», затверджено Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Відповідно до діючого Порядку допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:
• зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;
• сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до центру зайнятості.

Для отримання допомоги необхідно:
1. Звернутися до центру зайнятості (далі – ЦЗ) за місцем сплати ЄСВ для подання документів. Це можна зробити протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності. Для уточнення місця сплати ЄСВ скористайтеся «Електронним кабінетом» на сайті ДПС (розділ «Реєстри», пункт «Дані про взяття на облік платників податків»).

2. Підготувати документи:
- заяву у довільній формі, в якій, зокрема, зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського Кодексу України. До заяви додаються засвідчені копії документів щодо середньої кількості працівників та доходу за календарний рік, що передує року подання документів до ЦЗ;
- засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;
- відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті);
- видану ДПС довідку про сплату ЄСВ за останні 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

3. Подати документи в один із зручних способів: через скриньку для кореспонденції в ЦЗ (оригінал), через пошту (оригінал), через email (сканкопії).

Далі проходить перевірка документів ЦЗ, яка триває три робочих дні, а також ухвалення рішення про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю.

У разі прийняття позитивного рішення, упродовж трьох робочих днів між роботодавцем та ЦЗ укладається договір. Важливо! Якщо роботодавець надіслав сканкопії документів, то під час укладання договору він подає оригінали.

Щомісяця роботодавець передає ЦЗ перелік осіб, у яких виникло право на допомогу. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини. При цьому така допомога не надається працюючим пенсіонерам та особам, які працюють у роботодавця за сумісництвом.

Розмір допомоги встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), але не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Центр зайнятості впродовж трьох робочих днів після одержання коштів на свій рахунок переказує їх роботодавцю.

Виплати працівникам здійснюються роботодавцем упродовж трьох робочих днів з моменту одержання коштів за окремою платіжною відомістю.

Допомога надається роботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

Контактні дані центрів зайнятості:
Одеський міський центр зайнятості, вул. Ген. Петрова, 22-В, м. Одеса, 65078, тел. (048) 705-50-55, orggcz@od.dcz.gov.ua;
Суворовський районний центр зайнятості, пр. Добровольського, 145-А, м. Одеса, 65111, тел. (048) 705-16-44, suvorov@od.dcz.gov.ua