443

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, на межах санітарно-захисних зон потенційно небезпечних об'єктів м. Одеси, у прибережній зоні, а також у парках і скверах, згідно із затвердженом планом-графіком.

За звітний період виконано 224 спостереження з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій забруднюючих речовин газоаналізаторами. Вироблено 1 792 визначень забруднюючих речовин по 8 інгредієнтах - діоксиду азоту, оксиду вуглецю, озону, аміаку, пилу, сірководню, діоксиду сірки та сумі вуглеводнів.

За результатами моніторингу у встановлених точках контролю на території міста (залізничний вокзал, автовокзал, 2-а Застава, Червонослобітська/Воробйва, Іванівський шляхопровід, пл. Толбухіна) спостерігалися незначні перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному по оксиду вуглецю, озону, сірководню, аміаку, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу та сумі вуглеводнів.

Службою екологічного контролю відпрацьовано три скарги від жителів міста.