646

Інформація про поточне виконання бюджету міста Одеси

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 13 банківських днів вересня 2020 року склали 334,0 млн грн., з них: податок на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 215,3 млн грн; єдиний податок – 31,0 млн грн; акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 12,1 млн грн; плата за землю – 14,3 млн грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 5,6 млн грн; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2,6 млн грн; плата за надання інших адміністративних послуг – 2,3 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 18.09.2020 року надійшло 145,8 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 98,7 млн грн, коштів пайової участі - 47,1 млн грн. 
Станом на 18.09.2020 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано освітню субвенцію в повному обсязі згідно з помісячним розписом у сумі 998,4 млн грн, зокрема у вересні – 114,8 млн грн.
Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 18.09.2020 року профінансовано у сумі 5 194,7 млн грн, що складає 63,9% від річного плану та 87,4% від плану звітного періоду, з яких фінансування у вересні поточного року склало 335,4 млн грн.

Із загальної суми видатків за вересень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 108,8 млн грн, або 32,4% від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 26,0 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 4,5 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 8,5 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 13,0 млн грн) або 7,8 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; заходи з житлово-комунального господарства – 31,2 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована в сумі 18,4 млн грн (план на вересень – 27,6 млн грн).

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси у вересні поточного року профінансовано в сумі 20,0 млн грн, з них на:
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України – 1,9 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 4,5 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішенями Піклувальної ради – 2,2 млн грн;
• надання засобів індивідуального захисту та медикаментів незахищеним верствам населення – 5,5 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 1,7 млн грн.

Станом на 18.09.2020 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 1 290,2 млн грн, що складає 53,1% від річного плану та 71,6% від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 415,8 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 205,4 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 41,7 млн грн, погашення основної суми боргу – 353,7 млн грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради