585

4 грудня 2020 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу Одеси на рівні uaАА-.  Прогноз рейтингу – стабільний.

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за І півріччя 2020 року та очікуваних показників у 2020 році, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю, порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:

- високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м. Одеси (без урахування трансфертів) у розрахунку на одного мешканця в І півріччі 2020 року перевищував середній показник по місцевих бюджетах у цілому (на 10,2%) та показники багатьох міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом;

- зростання обсягів податкових надходжень протягом 2015-2019 рр. та І півріччя 2020 року та достатніми показниками ліквідності;

- диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності, а також низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;

- помірна чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків;

- ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом з метою оптимізації його обсягу й структури та добра кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:

- висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;

- погіршення макроекономічної ситуації внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину для запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19 та вплив негативних чинників на фінансовий ринок, економіку країни в цілому та соціально-економічний розвиток окремих громад, стан державних та місцевих фінансів.

Повна історія рейтингів м. Одеси - на сайті агентства. 

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено на інтернет-сайті www.credit-rating.ua, а також в інформаційних системах: REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.