986

В Україні та усьому світі продовжує спостерігатися інтенсивне і тривожне зростання захворювання COVID-19.

В умовах пандемії та значного збільшення навантаження на галузь охорони здоров’я суттєва фінансова підтримка у боротьбі з коронавірусом здійснюється за кошти бюджету міста Одеси, яка постійно зростає.

З метою зниження ризику інфікування та попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію COVID-19 у бюджеті міста станом на 21.12.2020 року передбачені бюджетні асигнування (з урахуванням субвенцій) в сумі 462 358,4 тис. грн.
Спрямовано з бюджету міста (з урахуванням міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) 420 560,5 тис. грн, з них:

301 600,5 тис. грн - медичним закладам міста;
55 130,3 тис. грн - на засоби індивідуального захисту, дезінфікційні засоби по інших установах та комунальних підприємствах (крім медичних);
16 299,7 тис грн - на доплату працівникам надавачів соціальних послуг (постанова КМУ від 29.04.2020 р. № 375);
9 381,5 тис. грн - для надання допомоги незахищеним верствам населення у вигляді засобів індивідуального захисту та медикаментів;
4 700,0 тис. грн - для надання одноразової допомоги медичним працівникам, які захворіли на коронавірусну інфекцію (COVID-19), і сім’ям медичних працівників, які померли від коронавірусної інфекції.

Крім того, значний внесок здійснюється за рахунок благодійних коштів.

За рахунок різних джерел фінансування (з урахуванням благодійних коштів) на галузь охорони здоров’я спрямовано 440 841,2 тис. грн, з них:

на капітальні витрати – 170 614,5 тис. грн, з них на закупівлю:

- апаратів ШВЛ спрямовано кошти бюджету міста у сумі 54 659,5 тис. грн (49 ШВЛ), інші джерела (у т. ч. благодійні кошти) – 15 332,8 тис. грн (29 ШВЛ);
- кисневих концентраторів спрямовано кошти бюджету міста у сумі 33 762,9 тис. грн (252 одиниці), інші джерела (у т. ч. благодійні кошти) – 593,5 тис. грн (17 одиниць);
- іншого медичного обладнання, оснащення та забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів міста спрямовано кошти бюджету міста і субвенції з державного бюджету у сумі 49 597,5 тис. грн (з них субвенція – 11 017,9 тис. грн), інші джерела (у т. ч. благодійні кошти) – 9 784,4 тис. грн;

на поточні витрати – 270 226,7 тис. грн, з них на закупівлю:

- дезінфікційних засобів та антисептиків спрямовано кошти бюджету міста у сумі 5 932,8 тис. грн, інші джерела (у т. ч. благодійні кошти) – 2 291,7 тис. грн;
- засобів індивідуального захисту спрямовано кошти бюджету міста у сумі 18 509,2 тис. грн, інші джерела (у т. ч. благодійні кошти) – 12 961,1 тис. грн;
- медикаментів спрямовано кошти бюджету міста у сумі 64 834,6 тис. грн (у т. ч. тест-системи), інші джерела (у т. ч. благодійні кошти) – 4 500,2 тис. грн;
- на заохочувальні виплати медичним працівникам до заробітної плати за рахунок коштів бюджету міста спрямовано 38 834,8 тис. грн;
- на інші витрати за рахунок коштів бюджету міста спрямовано 20 387,6 тис. грн, з них на харчування хворих та медичного персоналу – 11 364,4 тис. грн.

Департамент фінансів Одеської міської ради представляє інфографіку щодо коштів, спрямованих на фінансування медичних та інших закладів міста для боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ