856

Моніторинг атмосферного повітря здійснюється пересувною муніципальною лабораторією в затверджених точках контролю, розташованих на перетині транспортних магістралей міста, кордонах санітарно-захисних зон потенційно небезпечних об'єктів м. Одеси, у прибережній зоні, а також парках і скверах, згідно із затвердженим планом-графіком.

За звітний період пересувною муніципальною лабораторією здійснено 262 спостереження з автоматичним відбором проб та вимірами концентрацій забруднюючих речовин газоаналізаторами. Здійснено 2072 визначення концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по 8 компонентах: оксиду вуглецю, озону, сірководню, аміаку, діоксиду сірки, пилу, діоксиду азоту та сумі вуглеводнів.

За результатами моніторингу пересувної муніципальної лабораторії та мережі стаціонарних постів спостережень, на території міста (автовокзал, вул. Балківська, площа Толбухіна, 1-а станція Люстдорфської дороги) спостерігалися незначні перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в основному по оксиду вуглецю, пилу, фенолу та сумі вуглеводнів.