Колективний договір - це локальний нормативно-правовий акт, спрямований на врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, підвищення соціального захисту та інтересів працюючих громадян.

Відмінною особливістю колдоговірної кампанії у 2020 році було те, що вона проходила в умовах карантинних обмежень, викликаних коронавірусом SARS-CoV-2.

Водночас це не вплинуло на якісну складову колдоговірного процесу та кількість укладених колективних договорів.

Так, у 2020 році за повідомною реєстрацією колективних договорів, змін та доповнень до них до департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради звернулося 484 учасника колективно-трудових відносин, що на 19,8% більше, ніж у 2019 році (404 учасника).

Протягом року повідомну реєстрацію пройшли:
- 230 колективних договорів (у 2019 р. - 226), дія яких поширюється на 37,6 тис. працюючих;
- 253 зміни та доповнення до діючих колдоговорів (у 2019 р. - 178);
- Територіальна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин у місті Одесі на 2020-2022 роки, норми якої рекомендовані для включення до колективного договору.

Найбільший відсоток охоплення укладених колективних договорів відзначається у сферах: освіти - 40,9%, державного управління та оборони - 19,1%, охорони здоров'я - 8,3%, обслуговування будинків і територій - 3,9 %, спорту, організації відпочинку та розваг - 2,6%, тощо.

Учасникам соціального діалогу з питань колдоговірного врегулювання соціально-трудових відносин було надано 145 рекомендацій щодо приведення деяких положень колективного договору у відповідність до норм чинного законодавства.

У 2021 році в трудових колективах стартувала нова колдоговірна кампанія. При укладанні колективного договору слід враховувати, що законодавство України передбачає самостійність у питаннях визначення нормування та оплати праці, додаткових пільг і компенсацій за роботу з особливими і шкідливими умовами праці, а також інших соціальних гарантій.

Так, наприклад, при наявності фінансування документом можуть бути встановлені додаткові гарантії соціального захисту ветеранів праці, малозабезпечених осіб, забезпечення працівників харчуванням, оплатою путівок та медичним обслуговуванням, транспортним перевезенням до місця роботи та додому тощо.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону праці» в колективному договорі сторони передбачають положення, що забезпечують працівників соціальними гарантіями в сфері охорони праці на рівні не нижчому за передбачений законодавством, а також комплексні заходи з охорони праці та можливості їх фінансування.

Також з метою удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства в колдоговорі рекомендується відображати аспекти гендерної рівності.

Умови колективних договорів, які погіршують (у порівнянні з чинним законодавством) становище працівників, є недійсними та їх включення в даний документ не допускається.

Департамент праці та соціальної політики нагадує, що повідомна реєстрація колективних договорів, змін та доповнень до них проводиться в управлінні праці департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресою: вул. Льва Толстого, 7 (прийомні дні: понеділок, середа, п'ятниця з 09.00 до 12.00).

Сторонам договору для проведення повідомної реєстрації необхідно подати один примірник документа разом із супровідним листом, складеним на фірмовому бланку, в одному з наступних варіантів:
- у паперовому форматі з прошитими та пронумерованими сторінками;
- оригінал електронного документа з кваліфікованими цифровими підписами;
- електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), завірена кваліфікованим електронним підписом.

У період карантину прийом документів здійснюється дистанційно: документи можна залишити в скринці для кореспонденції або відправити фотокопію документа, завірену відповідним чином, на електронну адресу: trud@dpsp.omr.gov.ua.

Тексти колдоговорів, змін та доповнень до них разом з листом реєструючого органу публікуються на офіційному сайті Одеської міської ради, на сторінці департаменту праці (розділ «Реєстр колективних договорів»), за винятком інформації, доступ до якої обмежується законодавчо або відповідним рішенням сторін.

Додаткові роз’яснення про порядок проведення повідомної реєстрації можливо отримати за телефонами: 726-66-69, 721-50-79, 728-29-15.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради


Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/news/222082/